I tillegg til å vurdere utforming av Terminalbyggets fasader skal det foreslås planløsning for 1-3. etasje med spesielt fokus på personstrømmene gjennom bygget.

Ny åpen konkurranse om nytt terminalbygg på Trondheim sentralstasjon

Tekst Gisle Naaas / Bane NOR. Sist oppdatert 04.07.2019
Bane NOR Eiendom AS (BNE) og Trøndelag Fylkeskommune inviterer til en åpen plan- og designkonkurranse om nytt terminalbygg i Trondheim.

Oppdragsgiver ser behov for å vurdere utformingen av Terminalbygget og ønsker nå å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for dette bygget. BNE inviterer på denne bakgrunn arkitekter til å melde interesse for å delta i plan- og designkonkurransen. Det vil velges minimum tre og maksimum fem team til deltakelse i den åpne plan- og designkonkurranse.

Hensikten med konkurransen er å få forslag til utforming av Terminalbygget med kontorer i etasjene over. Terminalbygget, felt K1 og K2 i reguleringsplanen, er første byggetrinn i Trondheim Stasjonssenter, og bygget vil med sin sentrale plassering og viktige funksjonfå en fremtredende rolle i bybildet. Derfor har BNE høye ambisjoner for bygget og byggets tilpasning til nære omgivelser.

Planområdet ligger mellom Brattøra og Midtbyen, tett opptil Trondheim jernbanestasjon, og er en del av Trondheim sentrum. Det er en visjon fra Trondheim kommune at stasjonsområdet og sentrum skal utvikles til et regionalt tyngdepunkt og et forbilde på klimavennlig byutvikling. Sentrum skal være mangfoldig og levende og et godt sted å arbeide, leve og bo. Utviklingen rundt stasjonen har strategisk betydning i denne utviklingen.

Lese hele utlysningen på Doffin (lenke kommer snart)

Frist prekvalifiseringsfrist: 15. august 2019.

Frist innlevering: 7. november 2019.