Bilde: Screenshot av satelittfoto av Bergen sentrum. Foto: Bergenkommune.no/Bergenskart.no

Ny arkitektkonkurranse i Bergen sentrum til høsten

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.01.2019
Bergen kommune publiserte 5. juli en forhåndsannonsering på Doffin/TED om en kommende begrenset plan og designkonkurranse i Bergen sentrum – helhetlig utforming av byrommene rundt Vågen i Bergen, i anledning regulering og bygging av Bybanens trasé til Åsane. Oppdragsgiver setter også krav Wildcard-arkitekter i teamene som skal velges ut.

I forhåndsannonsen, som er lagt ut som en  «Veiledende EØS-kunngjøring» på Doffin og TED, står det beskrevet hva den kommende konkurransen skal omhandle.

Utdrag:
«Bergen kommune vil med dette varsle at det i løpet av høsten 2018/våren 2019 vil gjennomføres en begrenset plan- og designkonkurranse for helhetlig utforming av byrommene rundt Vågen i Bergen, i anledning regulering og bygging av Bybanens trasé til Åsane.

Konkurranseresultatene skal bl.a. gi innspill til reguleringsarbeidet for Bybanen, til utvikling av Torget som markeds- og møteplass, og ikke minst til de beste løsninger for Bryggen og øvrige kulturminner med konkrete løsninger for utforming av bygulv, byromsmøblering, belysning mv.

Sentral kompetanse som må tilføres konkurransen er kompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, industridesign, trafikk og sikkerhet, samt kulturminnefaglig kompetanse. Bergen kommune vil også stille krav om at alle deltakere skal ha et relevant Wildcard-kontor tilknyttet teamet. Med Wildcard-kontor menes et kontor som oppfyller vilkårene for registrering i wildcardlisten til Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Konkurransen vil gjennomføres som en begrenset prosedyre, med planlagt kunngjøring august/september. Det er en intensjon at konkurranseresultat skal være på plass i løpet av våren 2019.

Dette er byrom av stor betydning for Bergen og Norge, med høy prioritet fra kommunens side. Det vil settes stort fokus på å få på de beste løsningene for utforming når det gjelder kulturminner, byliv og mobilitet».

Dette er en spennende og viktig konkurranse for Bergen sentrum og NAL ser frem til at den offentliggjøres senere i høst.

Se linker: