Ny felles organisasjon

 • Avslutningsrapport - Ny, felles organisasjon

  30.09.2016

  Hovedformålet med denne rapporten er å samle erfaringene fra en fire år lang prosess for å danne en «Ny, felles organisasjon» for alle norske arkitekter og møbeldesignere.

 • Ny, felles organisasjon AVLYST

  18.03.2016

  - Nå må vi se fremover og bruke erfaringene fra prosessen til å fortsette det gode samarbeidet, sier styringsgruppen.

 • Stemmeresultater fra lokalforeningene

  17.03.2016

  11 lokalforeninger har stemt ja og to lokalforeninger har stemt nei til nye vedtektektsendringer.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger i lokalforeningene før påske

  03.03.2016

  Skjebnen til Ny, felles organisasjon vil ha sin neste milepæl i lokalforeningene i NAL. Første lokalforening som skal avholde ekstraordinærg generalforsamling er Trondhjems Arkitektforening 3. mars.

 • Historisk beslutning i Representantskapet

  30.01.2016

  Representantskapet godkjente 29. januar at det reviderte beslutningsgrunnlaget for etableringen av en Ny, felles organisasjon fremlegges til uravstemning blant NALs medlemmer.

 • Beslutningsgrunnlaget for ny, felles organisasjon revideres

  16.12.2015

  Prosessen rundt ny organisasjon fortsetter etter ambisiøs fremdriftsplan. Målet er en forbedring av beslutningsgrunnlaget og en avklaring før sommeren.

 • Hvor går veien videre?

  23.10.2015

  27. oktober avholder Representantskapet og styret en workshop hvor innspill fra lokalforeningene angående ny, felles organisasjon skal gjennomgås og diskuteres.

 • NIL og NLA avventende til utfall av workshop

  23.09.2015

  Styringsgruppen for ny, felles organisasjon avholdt møte 22.9.2015 for å diskutere den videre prosessen i etterkant av vedtaket i NALs representantskap 17. 9.2015. Vedtaket lyder:

 • Ny, felles organisasjon – veien videre

  17.09.2015

  Etableringen av en ny, felles arkitektorganisasjon synes etter Representantskapets behandling av saken i går, mer usikker enn tidligere.

 • Uravstemningen utsatt

  20.05.2015

  Styringsgruppen for ny, felles organisasjon har i dag besluttet at uravstemningen utsettes.

 • Ny, felles organisasjon – hva skjer etter NLAs årsmøte 18. april?

  22.04.2015

  Forslaget om ny felles organisasjon fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall under avstemningen på landskapsarkitektenes (NLAs) årsmøte i Bergen 18. april.

 • Et viktig veivalg

  09.04.2015

  Det siste halvåret har de tre organisasjonene NIL, NLA og NAL jobbet frem et beslutningsgrunnlag for å opprette en ny, felles organisasjon for arkitekter, interiørarkitekter, møbeldesignere og landskapsarkitekter.

 • De som stemmer, bestemmer

  17.03.2015

  Les beslutningsgrunnlaget og bli med å avgjøre fremtiden for en ny felles organisasjon for medlemmene i NAL, NIL og NLA.

 • Enighet om videre samarbeid

  11.12.2014

  Styrene i NAL, NIL og NLA ble på samhandlingsmøte 10. desember enige om å fortsette et forpliktende samarbeid med mål om å etablere en ny felles arkitektorganisasjon.

 • Resultater av medlemshøringen

  22.10.2014

  Over halvparten av medlemmene i NIL, NLA og NAL er prinsipielt for å opprette en ny felles organisasjon som samler arkitektfagene. Det er imidlertid mange som ikke har gjort seg opp en klar mening. Undersøkelsen avdekker også store forskjeller mellom organisasjonene om hvor stor oppslutningen er.

 • Samarbeidsprosjektet – i endret form og ny fremdrift

  09.10.2014

  Det gjennomføres for tiden en medlemshøring for å avklare medlemmene prinsipielle holdning til en mulig ny interesseorganisasjon.

 • Nytt veivalg for Norges Arkitekter

  15.09.2014

  Styringsgruppen for Norges Arkitekter har kommet til enighet om at AFAG går ut av samarbeidsprosjektet. NAL og NIL fortsetter samarbeidsprosjektet, og inviterer NLA inn på nytt.

 • Ny fremdriftsplan for Norges Arkitekter

  13.06.2014

  Etter at representantskapet i NAL vedtok å utsette uravstemningen for å utrede flere punkter i beslutningsgrunnlaget og AFAGs landsmøte, med kjennskap til NALs utsettelse, også ønsket et tydeligere beslutningsgrunnlag, har styringsgruppen som konsekvens av dette utarbeidet en ny fremdriftsplan.

 • Arbeider videre for ny organisasjon – men utsetter uravstemning

  10.05.2014

  Styret i NAL ved president Kim Skaara trakk sitt opprinnelige forslag om fremdrift for å etablere Norges Arkitekter i representantskapsmøtet (RS). I stedet foreslo styret en utsettelse av prosessen for å avklare en del punkter før saken går til uravstemning.

 • Viktig møte i Hammerfest

  08.05.2014

  Årets Representantskapsmøte i NAL finner sted i Hammerfest lørdag 10. mai 2014. Den viktigste saken på agendaen til dette møtet er Norges Arkitekter.

kontakt

 • Synspunkter?

  Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal engasjere seg. Du kan sende dine synspunkter til styringsgruppen.

  Send inn ditt bidrag til: norgesarkitekter@arkitektur.no