Ny, felles organisasjon – veien videre

Tekst Pål Stephensen Sist oppdatert 18.09.2015
Etableringen av en ny, felles arkitektorganisasjon synes etter Representantskapets behandling av saken i går, mer usikker enn tidligere.

Etter et langt og krevende møte, kunne representantene enes om følgende vedtak i saken:

Uravstemning om ny felles organisasjon utsettes til:

1.    Det er avholdt workshop mellom styret og representantskapet i NAL, med tanke på nye kreative ideer som kan forbedre beslutningsgrunnlaget. Styret forbereder og avholder workshopen snarest mulig og innen utgangen av 2015.

2.    Prosedyre for uravstemningen og tilsvarende behandling i lokalforeningene er klargjort som en del av beslutningsgrunnlaget.

3.    Et revidert beslutningsgrunnlag foreligger fra styringsgruppen basert på samtaler i alle tre organisasjoner, og er kvalitetssikret og godkjent gjennom en ny behandling i NALs representantskap.

Vedtaket innebærer en ny utsettelse av en endelig avgjørelse i denne historisk viktige saken for NAL. I praksis betyr dette en utsettelse på inntil ett år i forhold til den tidligere vedtatte fremdriftsplanen. Denne la opp til at medlemmene i NIL, NLA og NAL skulle få si sin mening gjennom en uravstemning i løpet av 2015.

Representantskapet har gjennom sitt vedtak lagt inn flere forutsetninger som må være oppfylt før en uravstemning kan avholdes. For det første må beslutningsgrunnlaget forbedres. Dette skal skje gjennom en workshop for Representantskapet og styret innen utløpet av året. Dette skal etterfølges av en behandling av beslutningsgrunnlaget i styringsgruppen for ny felles organisasjon, som består av presidentene og de administrative lederne i NIL, NAL og NLA.

For det andre må prosedyren for uravstemningen og gjennomføringen av avstemningene i lokalforeningene være klargjort. Prosedyren skal inntas som en del av beslutningsgrunnlaget.

For det tredje skal et revidert beslutningsgrunnlag kvalitetssikres og godkjennes av NALs representantskap. Dette vil mest sannsynlig skje i løpet av våren 2016.

Representantskapets plan for den videre behandlingen av denne saken, avhenger av at NIL og NLA gir si støtte – både til prosessen og til det reviderte beslutningsgrunnlaget.   

Les mer om saken i Arkitektnytt