Juryen for utdeling av Houens fonds diplom består av Nina Berre, Alexandria Algard, Knut Longva og Ole Gustavsen. Foto: Norske arkitekters landsforbund

Ny jury for Houens fonds diplom

Tekst Annicken Vargel Sist oppdatert 12.12.2018
Onsdag var det første møte for den nye juryen til Houens fond. Prisen vil bli delt ut av kulturministeren 12. juni neste år.

Houens fonds diplom er Norges fremste og eldste arkitekturpris. Den deles ut av Kulturdepartementet, og forvaltes av Nasjonalmuseet.

Høythengende utmerkelse
Houens fonds diplom står i en særstilling blant arkitekturpriser ved at utmerkelsen gis for fremragende arkitektonisk kvalitet, uavhengig av tematikk, materialbruk, trender eller andre forhold. Prisen er blitt delt ut uregelmessig og forrige gang var i 2015. Siden 1904 har det vært 33 utdelinger, av totalt 103 priser.

Onsdag 11. desember var det første jurymøte, og juryens medlemmer for 2019 ble presentert. De er Nina Berre, Knut Longva, Alexandria Algard og Ole Gustavsen. Norske arkitekters landsforbund og Nasjonalmuseet for Arkitektur har samarbeidet om å sette sammen juryen.

- Vi har valgt ut to jurymedlemmer hver til å jobbe frem vinneren av Houens fonds pris. Det er veldig gøy - og imponerende - at travle og dyktige arkitekter setter av tid til et så omfattende prosjekt uten å nøle. Det er et krevende arbeid som ligger foran dem, og dette viser hvor viktig prisen er. Vi gleder oss til resultatet, og har store forventninger til prisutdelingen, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund. Prisen deles ut av kulturministeren den 12. juni 2019.

Det ble tidligere i høst invitert til nominering av byggeprosjekter, og i tillegg kan juryen selv foreslå kandidater.

Mannen bak prisen
Anton Christian Houen (1823–1894) var en norsk forretningsmann, som gjorde stor suksess i utlandet. Han opprettet flere legat og fond innen kultur og forskning, donerte penger til Fritjof Nansens Framekspedisjon ga penger til at Nasjonalmuseet kunne kjøpe inn hundre malerier og skulpturer.
A. C. Houens fond er opprettet ved Houens testamente. Avkastningen av fondet skal brukes til arkitekturformål, deriblant til prisen Houens fonds diplom. 

Kriterier for nominasjon
For å kunne nomineres må byggeprosjektene være ferdigstilt før desember 2016.  De kan være oppført i Norge, tegnet av et norsk eller utenlandsk arkitektkontor, eller i utlandet, tegnet av et norsk arkitektkontor.

Byggeprosjekter skal fremvise høy arkitektonisk kvalitet; «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider» jfr fondets retningslinjer.