Fra venstre: Annicken Vargel, ny kommunikasjonssjef i NAL. Peter Rånås, ny markedssjef i NAL. Kai Reaver, ny rådgiver i NAL. Foto: Kjetil Husebø.

Ny kommunikasjonssjef, markedssjef og rådgiver i NAL

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 05.10.2018
NAL styrker kompetansen og øker kapasiteten i både kommunikasjon- og markedsavdelingen og fagavdelingen.

— NAL er inne i en tid med spennende fornying og flere endringer. Med ny president, flere nye styremedlemmer og sterkere faglige ressurser i sekretariatet, vil vi kunne nå ut på en bedre måte, både faglig og politisk. For arkitektene, medlemmene og for arkitekturen. Jeg er stolt av at vi har fått så dyktige fagfolk til å bli en del av NALs stab, sier Kari Bucher, generalsekretær i NAL. 

 

Annicken VargelAnnicken Vargel (45) er ansatt som ny kommunikasjonssjef i NAL. Hun er utdannet ved journalistlinjen i Volda, og har arbeidet som journalist i blant annet Dagbladet og Aftenposten. De siste fire årene har hun hatt ansvar for kommunikasjonsarbeidet i KORO, Kunst i offentlige rom. 

— Arkitektur og arkitektenes rolle i samfunnet engasjerer meg fordi arkitektur berører så mange plan i livene våre; fra den fysiske utformingen av de nære omgivelsene våre, til hvordan byene våre skal vokse på best mulig måte og i det store bildet - hvordan vi skal leve godt sammen. NAL har allerede en sterk og viktig stemme, og min oppgave blir å veilede for hvor og hvordan den kan brukes best. Jeg gleder meg spesielt til å bli kjent med alle lokalforeningene, og håper at jeg kan være en ressurs for alle deler av NAL. 

Annicken har vokst opp i Molde, bor nå på Grünerløkka i Oslo og sees oftest på sykkel.  

Annicken Vargel startet 1. oktober i jobben som ny kommunikasjonssjef og kan kontaktes på tlf. 934 23 131 , eller på epost annicken@arkitektur.no

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPeter Rånås (46) er ansatt som ny markedssjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Peter er utdannet som diplommarkedsfører ved Norges Markedshøyskole (NMH), og har over 20 års erfaring fra salgs- og markedsarbeid. Peter kommer fra stillingen som markedssjef i Norges eiendomsmeglerforbund (NEF), hvor han i over 11 år har hatt ansvaret for å styrke merkevaren NEF, og markedsføring av NEFs produkt- og tjenestelinjer. Rånås har også bekgrunn som salgssjef i Norlandia Hotels & Resorts og senior salgskonsulent/salgsansvarlig i Telenor Media AS.

— Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en viktig organisasjon med historisk bakgrunn. Jeg ser frem til å være med å ytterligere forme organisasjonens medlemsinnhold i tiden fremover, samtidig gleder jeg meg til å bidra i markedsføringsarbeidet for å styrke NAL sin viktige rolle som landsomfattende profesjonsforbund for arkitekter, sier Peter Rånås. 

Peter Rånås bor i Ås, er gift og har to barn.

Han startet 6. august i jobben som markedssjef i NAL og kan kontaktes på tlf 907 68 100, eller på epost peter@arkitektur.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKai Reaver (32) er ansatt som ny rådgiver i NAL. Kai er arkitekt MNAL, forsker og lærer. Han kommer opprinnelig fra Michigan i USA, men emigrerte til Norge i år 2000. Han studerte arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO ) og master ved SCI-ARC Southern California Institute of Architecture, i Los Angeles. Han har jobbet for en rekke internasjonale arkitektur- og teknologiselskap i Oslo, New York og Los Angeles, deriblant Snøhetta hvor han jobbet i fem år med arkitekturprosjekter over hele verden, og Planeta, et forskningskontor rettet mot teknologi og virtuell virkelighet. Kai har over seks års undervisningserfaring der han har vært ansvarlig for en rekke forskningskurs rettet mot ny teknologi, byplanlegging, og arkitekturvern, i Norge, USA og Asia. Som student jobbet Kai i Plan- og bygningsetaten i Oslo, LPO arkitekter og Code arkitektur.

— Norske arkitekters landsforbund (NAL) er arkitektenes viktigste politiske stemme. Organisasjonen fremmer arkitektfaget som en disiplin med lang historie og store konsekvenser for alt fra folkehelse og boliger til våre offentlige institusjoner og byrom. I vår verden med stadig større endringer og inngrep inn i våre omgivelser fra teknologi, politikk og kultur, må arkitekter bidra med sin fagkunnskap slik at vi sammen når våre langsiktige mål for arkitekturen og verden som helhet. Jeg håper å forvalte arkitektenes unike fagkunnskap på vegne av oss alle, sier Kai Reaver.

Kai Reaver startet i jobben som rådgiver i april 2018 og kan kontaktes på tlf 412 47 091, eller på epost kai@arkitektur.no


Foto av Annicken: Marte Garmann.
Foto av Peter og Kai: Kjetil Husebø.