Under: Bilde fra Nytorget i Stavanger sentrum. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto/illustrasjon: Stavanger kommune.

Ny konkurranse om Nytorget i Stavanger sentrum

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 22.05.2018
Det er offentliggjort en ny begrenset plan og designkonkurranse om Nytorget i Stavanger sentrum. Konkurransen er en del av Stavanger utvikling sitt utviklingsarbeid for Nytorget og er et strategisk satsningsområde i Stavanger sentrum.

Stavanger utvikling KF ønsker på vegne av Stavanger kommune og Entra ASA å invitere til en begrenset plan- og designkonkurranse («arkitektkonkurranse») om Nytorget. Konkurransen vil bli gjennomført som en begrenset plan- og designkonkurranse. Hovedformålet med konkurransen er å få frem spennende og gjennomførbare forslag til hvordan Nytorget, et sentralt område i Stavanger sentrum, kan utformes.

Oppdragsgiver ønsker gjennom en prekvalifisering å stå igjen med 3 team som så blir invitert til å gi forslag i selve konkurransen. Alle prekvalifiserte leverandører som leverer et fullverdig forslag i konkurransen, vil bli honorert med kr 400.000,- eks mva. Oppdragsgiver ønsker å tildele etterfølgende oppdrag til vinneren av konkurransen. Dette gjelder først og fremst en opparbeidelsesplan for Nytorget der forprosjekt og detaljprosjektering, eventuelt også oppfølging i en byggefase, kan inngå.

Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet senest 04.06.2018 kl. 12:00.

Prekvalifisering- og konkurransedokumenter.
Dokumentetene «Prekvalifiseringsgrunnlag» og «Konkurranseprogram» beskriver alle detaljer rundt prekvalifiseringen og gjennomføringen av selve konkurransen.

Fremdriftsplan
Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at konkurransearrangøren forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer.

  • Kunngjøring av konkurransen: fredag 27. april
  • Frist for søknader: mandag 4. juni kl.12.00
  • Kunngjøring av utvalgte arkitekter: fredag 22. juni
  • Oppstartsmøte av konkurransen i Stavanger: tirsdag 21. august kl.12.00
  • Innleveringsfrist: fredag 16. november kl.15.00
  • Resultat offentliggjøres: januar 2019

Funksjonen som konkurransefunksjonær i denne konkurransen ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) på vegne av oppdragsgiver. Alle henvendelser og spørsmål i anledning prekvalifiseringen og konkurransen skal rettes til konkurransefunksjonær. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside. Samtidig vil alle som har meldt sin interesse via Doffin-utlysningen få en varsel ved eventuelle endringer.

Under: Bilde fra Nytorget i Stavanger sentrum. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto/illustrasjon: Stavanger kommune.

Nytorget1