Nye stasjoner på Fornebubanen: Fornebu stasjon, Flytårnet stasjon, Arena stasjon, Lysaker stasjon, Vækerø stasjon og Skøyen stasjon, i tillegg til en større verkstedbygning på Koksa. Ill: Oslo kommune.

Ny konkurranse - seks nye stasjoner på Fornebubanen

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 21.12.2017
Konkurransen om seks nye stasjoner på Fornebubanen er i gang.

Det skal bygges i alt seks nye stasjoner på Fornebubanen. Fornebubanen (FOB) går bredt ut med en plan- og designkonkurranse for å få inn designforslag på de ulike T-banestasjonene, samt verkstedbygning. Følgende stasjoner er en del av konkurransen; Fornebu stasjon, Flytårnet stasjon, Arena stasjon, Lysaker stasjon, Vækerø stasjon og Skøyen stasjon, i tillegg til en større verkstedbygning på Koksa.  

Formålet med plan- og designkonkurransen er å finne gode arkitektoniske løsninger for alle seks stasjonene langs Fornebubanen. Hver stasjon er en egen plan- og designkonkurranse, og det skal kåres én vinner for hver stasjon. Deretter vil det inngås tjenestekontrakter med vinnerne for hver av stasjonene. 

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) er engasjert i prosessen, og skal bistå Fornebubanen med juryering av de innkomne forslagene. I første omgang skal det være en prekvalifiseringsrunde av deltakerne, før de får mulighet til å sende inn sine bidrag. Alle bidrag blir honorert. 

Konkurransen er nå lagt ut på offentlige databaser for statlige innkjøp, Doffin og TED

Tilbudsfrist (CET) : 12/01/18 12:00.

Om Fornebubanen

  • Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i nyere tid i Oslo. 
  • Banen blir om lag 8,2 km lang, og strekker seg fra Fornebu senter til Majorstuen. Ca. 5,6 km av strekningen er i Oslo.
  • Det skal bygges seks nye stasjoner: I Oslo er det planlagt nye stasjoner på Vækerø og Skøyen. I Bærum er det planlagt nye stasjoner på Koksaområdet, mellom Snarøyveien og Rolfsbukta, en stasjon ved Telenors hovedkontor, med utganger på begge sider av Snarøyveien og en stasjon med tilknytning mot Telenor Arena og adkomster fra begge sider av Oksenøyveien. I tillegg er kommer det en stasjon på Lysaker.
  • Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen.
  • Banen vil ligge i tunnel under bakken.

VækerøVækerø 
Vækerø stasjon. Skissene til Norconsult viser plasseringene av stasjonene til den nye Fornebubanen. Ill: Norconsult og Cowi Norge AS