Mikael Lye, arkitekt MNAL og prosjektleder i NAL. Foto: NAL.

Ny medarbeider i NAL

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 13.06.2019
Mikael Lye er nyansatt i fagavdelingen og Bylivsenteret. Lye er byplanlegger og arkitekt MNAL, og har mer enn 20 års erfaring innenfor fagområdet. Han har særlig kompetanse innenfor stedsutvikling, kulturminnevern og plan- og byggesak. Lye kommer fra stillingen som seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

— Jeg er opptatt av arkitektur som fag og profesjon, og hvordan arkitekturen kan være med på å prege samfunnsutviklingen. Arkitekturfagets sammensatte karakter, gjør at arkitekter er særlig egnet til å forstå helheten i komplekse problemstillinger og gi disse fysisk form. Et slikt formsvar kan forstås som en sanselig refleksjon av en idè, og er på sitt beste en individuell og unik anskueligjøren av selve det skjønne, sier Mikael Lye.

Han erstatter Andreas Fadum Haugstad som er ansatt som nå er prosjektleder i Bykuben.