«Paviljong» Transborder Studio

Ny mulighetsstudie viser stort potensial i bevaring og utvikling av Arkitektenes Hus i Josefinesgate

  Sist oppdatert 06.04.2021
Oslo Arkitektforening igangsatte høsten 2020 et arbeid med å utarbeide en mulighetsstudie for å belyse og forstå potensialet i å videreutvikle eiendommen Arkitektenes hus i Josefinesgate 32- 34. Mulighetsstudien er nå ferdigstilt og styret ser frem til å presentere den i sin helhet ved årets generalforsamling 14. april 2021.

Oslo Arkitektforening er sammen med NAL hovedaksjonær i eiendommen, som ble kjøpt på 50-tallet etter økonomisk og praktisk dugnadsinnsats av Oslo arkitektforening sine medlemmer.

For OAF representerer eiendommen store verdier både økonomisk og historisk, som faginstitusjon, bygningsmiljø og ikke minst som møteplass for arkitektstanden gjennom flere generasjoner. Verdier det ligger et stort potensial i å bygge videre på for å skape en interessant arkitekturarena for framtiden, for arkitekter og befolkningen for øvrig. 

"Målet med studien har vært å synliggjøre hvilke mulighetsrom vi har som eiendomsforvalter i dag, innenfor gjeldene reguleringer, til å skape et fremtidsrettet, åpent hus med publikumsaktiviteter, faglige og sosiale møteplasser, gode arbeidsplasser, samt en miljømessig og økonomisk bærekraftig forvaltning som svarer til eiernes behov og målsetninger", sier Tone Selmer-Olsen, styreleder i OAF.

For å kunne skape en fremtidsrettet, levende, interessant arkitekturarena i Josefinesgate 32 -34 trengs nødvendig rehabilitering og ikke minst en ny visjon.

Underveis i prosessen har det vist seg at det ikke bare skjuler seg ett svar, men en rekke spennende muligheter på eiendommen, som alle har til felles at de viser modeller for bevaring og utvikling av en åpen faginstitusjon innenfor en bærekraftig økonomisk ramme.

"Arbeidet med å analysere eiendommens muligheter, de fantastiske historiene det er en del av og alle diskusjonene dette har avfødt, har gitt en forsterket tro på at eiendommen har de kvalitetene som skal til for å skape det stedet vi drømmer om utover å være en god arbeidsplass: Et sosialt og faglig møtested for arkitektur, et sted å møtes for å jobbe, lære, debattere, feste, skape og stille ut. En felles, pulserende arena hvor bredden, dybden og høyden i faget vårt er representert. En møteplass for hele bredden av arkitekturfaget, for et bredt publikum av bransje, fagfolk og generelt interesserte", sier Selmer-Olsen.

Involvering av medlemmer Arbeidet som nå er gjort viser flere alternative fremtidsmodeller hvor vi blir i Josefinesgate og hvor vi selv, kollektivt som fagstand beholder både eierskapet og handlingsrommet til å skape en interessant og ambisiøs arkitekturarena, med rom for både eksisterende og nye samarbeidspartnere.

Styret er nå opptatt av å involvere medlemmer i foreningen i diskusjon og studien vil presenteres i sin helhet på generalforsamling 14. april og vi håper så mange som mulig bruker anledningen til å delta i diskusjonen. Les sakspapirer og meld deg på generalforsamling her.

Studien er gjennomført av OAF styret i samarbeid med et kreativt og kunnskapsrikt, tverrfaglig team med ekspertise innenfor formidlingsarenaer for arkitektur, transformasjon og gjenbruk og finansieringsmodeller: Transborder Studio og ProBiz.

Over ser dere en av illustrasjonene til arbeidet, som viser en av en rekke muligheter vi nå ønsker å utforske videre - vi ser fram til diskusjonene!

Mulighetsstudien kan leses sin helhet her.

På vegne av:

Styret i Oslo Arkitektforening v/Tone Selmer-Olsen (leder), Siri Jæger Brudvik (nestleder), Erlend Strønstad (nestleder), Per Olaf Fjeld, Mads Øiern, Minna Riska, Paola Simone, Paul Koefoed og Rakel Paulsen, Rådgiver og koordinator, Hanna Dencik Petersson