Astrup Fearnley Museet. Arkitekt: Renzo Piano. Foto: Kirsti Hansen

Ny nasjonal konferanse for trearkitektur

  Sist oppdatert 13.05.2013
11. juni går konferansen for trearkitektur av stabelen. Etter initiativ fra Arkitektbedriftene og TreFokus er det etablert en nasjonal konferanse om dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. En møteplass for alle som er opptatt av innovativ trearkitektur.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk. 

Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.

- Tre er et fantastisk bærekraftig byggematerial med stort potensiale. Ressurserne har vi tilgjengelig i Norge, men markedet er fortsatt liten. Økt bruk av tre er klimariktig  og da spiller god arkitektur en viktig rolle. Konferansen vil vise frem gode eksempler fra inn- og utlandet, sier prosjekt- og bærekraftansvarlig Michael Lommertz i NAL som også er en av konferansens foredragsholdere.

Hvem retter konferansen seg mot?
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. 

Utdeling av «Treprisen» 2013
Under konferansen blir "Treprisen" delt ut. «Treprisen» er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut avTreFokus, tidligere Treopplysningsrådet.

Fra konferanseprogrammet

  • Europeisk trearkitektur i dag  
  • Norsk trearkitektur i dag 
  • Norsk trearkitektur i morgen  
  • Innovativ trearkitektur som drivkraft i skognæringen 
  • Hvordan kan strategisk satsing på FoU utvikle innovativ trearkitektur og nye trebaserte konsepter? 
  • Utdeling av Treprisen

Tid for konferansen: Tirsdag 11. juni 2013 Kl 08:30-17:00.
Sted for konferansen: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo

Konferansen er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge. 

Les mer på trearkitektur.no