Eksisterende Vennesla kirke. Kilde; COWI AS

Ny plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 24.10.2018
Prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla er i gang.

Behovet for ny kirke i Vennesla har vokst frem gjennom mange år. Ved siden av nåværende Vennesla kirke har en nå regulert tomta der presteboligen i Vennesla i dag står. Nåværende Vennesla kirke er for liten til dagens behov. I tillegg ønsker en å samle alle aktiviteter fra menighetshuset og kontorene på samme sted.

Den eksisterende kirken og tomten for den nye kirken (presteboligen), ligger sentralt like ved både barneskole, ungdomsskole og videregående. I tillegg ligger Vennesla kirkegård rundt nåværende Vennesla kirke og på andre siden av fylkesveien. Det er et ønske at kirken henvender seg mot forbipasserende og inviterer inn.

Konkurransen bli gjennomført med bistand fra Norske Arkitekters Landsforbund, og med konsekvent overholdelse av anonymitetssprisippet og faglig kompetent juryering. Juryen vil bestå av representanter for kirken, kommunen samt arkitekter oppnevnt av NAL i trå med gjeldende regelverk. Det planlegges å avholde selve konkurransen høsten 2018 med påfølgende juryering og avgjørelse ved årsskiftet 2018/19. Konkurransen ble utlyst på Doffin 29.06.2018. Prekvalifiseringen tar sikte på å velge ut 3 deltakere i konkurransen. Frist for innlevering av søknad er: 31.08.2018 kl 12:00

Se utlysning og alle dokumenter her:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-960144

https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/162095