NALs nye president, arkitekt MNAL Gisle Løkken tiltrer 1. september 2018. Foto: Erik Burås / StudioB13.

Ny president på plass

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 14.09.2018
Gisle Løkken, arkitekt MNAL, tiltrer som NALs nye president 1. september 2018.

Løkken er allerede i gang med vervet som president i NAL. Én av sakene han kommer til å ta tak i er byggesaksforskriften og sentral godkjenning.

— Den umiddelbart viktigste saken å følge opp går rett til kjernen av hele vår virksomhet og dreier seg om ansvarsrett og sentral godkjenning. Det kan høres noe trivielt ut, men i realiteten dreier det seg om hvilke muligheter arkitekter skal ha til å utøve sitt fag på bakgrunn av kunnskap og utdanning. NAL vil alltid jobbe for å styrke arkitekturens sak og mener selvsagt at bredt utdannede og engasjerte arkitekter er en forutsetning for å bygge bæredyktige samfunn for fremtiden. Sterke krefter jobber for å utvanne denne kompetansen, men vi argumenterer mot et ensidig fokus på profitt, og argumenterer like sterkt for å løfte opp og verdsette kunnskap; vi trenger ikke mindre kunnskapsbasert samfunnsutvikling, men snarere mer kompetanse som også kombinerer sosialt engasjement og økologisk forståelse, med kreativitet og evne til fysisk formgivning, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Gisle Løkken er 55 år og daglig leder/partner i arkitektkontoret 70°N arkitektur as i Tromsø. Løkken har tidligere vært visepresident i NAL og leder av Nord-Norges arkitektforening (NAF). Han har utdanning fra Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim.

– Jeg vil at NAL skal være tilstede og synlig. Det er mange saker hvor det bare er NAL som er på banen og markerer seg offentlig. Og det viser at NAL er viktig. De gode tingene NAL alltid har holdt på med, skal vi bli enda bedre på. Planen er å bygge videre på det arbeidet som allerede gjøres: Som politisk pådriver, som faglig innovatør, og agendasetter og rådgiver i konkurranser. Vi må bruke endring og samfunnets kompleksitet til vår fordel, og være gode på å skape handlingsrom for arkitekturen, sier Løkken til Arkitektnytt.

Les også "Løkken valgt til ny president"

Les også "Ikke nok å bare en god arkitekt" (Arkitektnytt)