Eksisterende Vennesla kirke. Kilde; COWI AS

Ny Vennesla kirke - spørsmål og svar til prekvalifisering

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 24.10.2018
I forbindelse med prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla har det kommet inn noen spørsmål. Disse er besvart av oppdragsgiver.

Spørsmål og svar til prekvalifiseringen finner du her:

NY KIRKE I VENNESLA_Spørsmål og svar prekval_24.08.2018

NAL minner om innleveringsfristen 31.08.2018. Lykke til!

Se utlysning og alle dokumenter her:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-960144

https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/162095