Illustrasjon: Mir.

"Nya rom" vant i Östersund

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 09.05.2019
Utkastet "Nya rom" av Longva arkitekter, KOHT arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter vant konkurransen om utforming av Östersunds nye kommunehus.

Juryen skriver blant annet: ”Nya rum är det förslag som bedöms ha bäst förutsättningar komplettera och utveckla tävlingsområdet. Förslaget kännetecknas av en välkomponerad och karaktäristisk arkitektur med stor lyhördhet för byggnadsminnet Östersunds rådhus och platsens övriga kvaliteter. Med utgångspunkt i beprövade metoder och lösningar kommer Nya rum att kunna utvecklas till en byggnad som svarar väl mot både dagens och framtidens behov.”