Flere søkemuligheter

Nydalsveien 32b

  Sist oppdatert 05.08.2020

I 2015/2016 inviterte Avantor ti kontorer til å konkurrere om hvordan det historiske industribygget i Nydalsveien 32B kan bevares, samtidig som det bygges nye boliger i, på eller ved bygget.

Korte fakta

 • Arkitekt: SAAHA AS
 • Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS
 • Prosjektperiode: 20150

Prosjektbeskrivelse

Nydalsveien 32B er et teglsteinsbygget fra 1876. Opprinnelig var det en spikerfabrikk, men ble senere ombygget og påbygget med en redskapsfabrikk. Det er nå Fiskars som holder til i denne eiendommen, og de har fremdeles kontor og produksjon av hage og vinterredskap her.

I 2015/2016 gjennomførte Avantor en arkitekturkonkurranse hvor oppgaven var å se på hvordan det historiske industribygget i Nydalsveien 32B kan videreutvikles. Det er et ønske om å tilrettelegge for mer utadrettet virksomhet som åpner tilgangen til det nå lukkede industribygget slik at en stengt fasade kan erstattes med et aktivt og pulserende byliv. 78 team søkte prekvalifisering og 10 team ble valgt ut til å delta i konkurransen. I juni (2016) ble det kåret en vinner: Prosjektet «I LOVE NYDALEN» ble av juryen vurdert å ha det beste potensialet for videre utvikling. Vinnerteamet består av SAAHA (arkitekter) , Lala Tøyen (landskap, byrom og mobilitet), Degree of Freedom og Gether.

Viktigste Klimatiltak:

 • Lokalisering ved høyfrekvent kollektivknutepunkt
 • Ingen parkeringsplass for bil
 • Sykkelløsninger av høy kvalitet
 • Energiforbruk med mål om nær-nullenergi
 • Passive systemer for ventilasjon, oppvarming og kjøling
 • Reduksjon av kllimagassutslippene fra materialer i et livsløpsperspektiv
 • Valg av materialer og løsninger med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov
 • Vurdere å bruke tre i bæresystem


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Nydalsveien 32B, Oslo Nydalen
Sted/bydel: Nydalen
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 20150
Status: Skisseprosjekt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Avantor AS
Arkitekt: SAAHA AS
Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS
Rådgivere: Gether, Degree of Freedom, Asplan VIak AS, WSP Engineering
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa