Flere søkemuligheter

Et levende og allsidig læringsunivers med stor romlig variasjon

Published by: Eline Moe Eidvin / Geirmund Barsnes / NAL Last updated 10.08.2016

På Mesterfjellet skole har arkitekten prøvd å kombinere nåtidig pedagogikk, lavt energiforbruk og et godt inneklima i en moderne undervisningsbygning med varierte læringsmiljøer. Arkitekten har vendt atriumsbygningen på høykant for å skape et vertikalt multifunksjonelt rom som strekker seg helt ut til fasadene og skaper en kontakt mellom skolens indre og utearealene.

Short facts

  • Architect: Spinn Arkitekter AS | CEBRA | Various architechts | Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
  • Landscapearchitect: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
  • Project duration: 2011 - 2014
  • Area: 5557 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 500 elever.
  • Environmental goal: Energy label B (Dark green) , Low energy building

Prosjektbeskrivelse

Mesterfjellet barne- og ungdomsskole kan romme 572 elever fordelt på 20 klasser. I tillegg inneholder bygningen et familiesenter og en barnehage. Skolen fokuserer på å kombinere nåtidig pedagogikk, et lavt energiforbruk og et godt inneklima i en moderne undervisningsbygning med varierte læringsmiljøer.

Bygningen danner rammen om et levende og allsidig læringsunivers med stor romlig variasjon som underbygger skolens forskjellige funksjoner: en arena for undervisning og læring, en arbeidsplass og et sosialt møtested. Arkitekten mener at bygningen kjennetegnes av en oversiktlig og transparent struktur som kombinerer de beste kvalitetene fra den tradisjonelle atriumskolen og korridorskolen. I motsetning til de typiske innadvendte sentralrommene med overlys har arkitekten vendt atriumbygningen på høykant og organisert skolen omkring et vertikalt multifunksjonelt rom.

Sentralrommet er bygningens hjerte som sikrer korte interne avstander og skaper synergier mellom forskjellige funksjoner. Det danner et sentralt omdreiningspunkt for fellesfunksjonene med daglig aktivitet og liv, hvor elevene på tvers av alderstrinn møtes og føler tilhørighet. I tilknytning til disse fellesfunksjonene plasseres en rekke fagtorg med plass til temautstillinger, tverrfaglige samarbeid, opphold og gruppearbeid. Samtidig råder hvert klassetrinn over hvert sitt mindre område. Derved sikres en stor romlig variasjon med plass til mangfoldighet, læring i fellesskap såvel som fordypning for den enkelte elev.

Skolens utadvendte sentralrom er også et vesentlig samlende element for skolen sett fra de nære utearealene. Rommet og biblioteket skiller seg ut fra skolens trekledde volum med et stort transparent glassparti som skaper en visuell forbindelse mellom alle skolens etasjer og uterommet. Glasspartiet gir lys, utsikt og innsikt til elevene fra utearealet og uttrykker skolens åpenhet og fellesskap med nærområdet.

Skolen er bygget sammen med Farrishallen, en kombinert idretts- og svømmehall med eget badeanlegg. I mellombygningen er det etablert en ny felles hovedinngang som får skole, familiesenter og idrettsanlegg til å fungere som en sammenhengende bygning, i bruk fra morgen til kveld syv dager i uken.

AREA AND VOLUME

Area: 5557 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 500 elever.
Net internal area 5557 m²
Heated area: 5557 m²
Number of residents/users: 500
Glass/floor area ratio: 16,2 %
Compactness: 0,165 m² envelope/m³ air volume

ENERGY

Energy label: B (Dark green)
Energy consumption: Levert energi: 89 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energy sources: Biopelletskamin (Bygget er klargjort for fjernvarme, men det er ennå ikke inngått en avtale med en leverandør.), Elektrokjel for vannbåren varme
Estimated energy delivered: 89 kWh/m²/year (NS3031)

DYNAMIC ENERGY SIMULATION

ENERGY BUDGET

Room heating: 17 kWh/m²/year
Ventilation heating: 9 kWh/m²/year
Fans: 8 kWh/m²/year
Technical equipment: 23 kWh/m²/year
DELIVERED ENERGY
Direct electricity: 49,7 kWh/m²/year
Bio fuels: 39,6 kWh/m²/year

BUILDING TECHNICAL

U-value roof: 0,13 (W/m²K)
U-value floor: 0,14 (W/m²K)
U-value wall: 0,16 (W/m²K)
U-value windows/doors: 0,85 (W/m²K)
Cold-bridge: 0,05 (W/m²K)
Measured Air Tightness: 0,42 (n50) [1/h]
Specific Fanpower: 0,98 kW/(m3/s)
Heat recovery efficiency: 42 %

TRANSPORT

Distance to city center: 1200 m

PROJECT DETAILS

Street address: Ahlefeldtsgate 6, 3262 Larvik
Place: Larvik
Municipality: Larvik
Project duration: 2011 - 2014
Status: Completed, Protected by law
Project type: New building / addition
Building code: TEK-10
Building category (building code): School building
Environmental goal: Low energy building
Type of competition: Invited plan and design competition
Method of procurement: Design and build contract

PROJECT TEAM

Architect: Spinn Arkitekter AS | CEBRA | Various architechts | Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
Landscapearchitect: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
Project management: OPAK AS
Consultants: Norconsult AS (RIE) | Norconsult AS (RIBr)
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.