Holscher Nordberg Architecture and planning / Kragh & Berglund Planning, urban design, landscape / Urban Creators / Dansk Energi Management & Esbensen

Nye Nittedal sentrum

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 13.02.2018
Nye Nittedal sentrum skal utvikles til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele Nittedal kommune. Kommunen inviterte tre tverrfaglige arkitektgrupper om å komme med forslag til utvikling av Rotnes som nytt sentrum. Les mer i NAK 493.

Nye Nittedal Sentrum - Den Urbane Landsbyen - Rambøll_Side_07Nye Nittedal sentrum skal utvikles til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele kommunen. Nittedal kommune startet i 2009 arbeidet med kommunedelplan for nye Nittedal sentrum. Planen ble vedtatt i 2013 og integrert i gjeldende kommuneplan i 2015. Rotnes er i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definert som et lokalt prioritert tettsted og minimum 80 % av bolig-og arbeidsplassveksten i kommunen skal skje her. Kommunen skal nå utarbeides en detaljert områdeplan for sentrumsområdet. Sammen med en rekke analyser og utredninger danner kommuneplan, formingsveileder og regional plan underlag for dette parallelloppdraget, som belyser muligheter og utfordringer ved utvikling av sentrumsområdet.

Parallelloppdraget ble arrangert av Nittedal kommune med støtte fra Akershus Fylkeskommune. BYLIVsenteret ved Norske Arkitekters Landsforbund var kommunens rådgiver i forbindelse med gjennomføringene.

Teamene som leverte inn forslag:

Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.12Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.12Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.12Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.12 Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.20Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.20Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.20Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.20Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.20 Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.28Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.28Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.28Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.28Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.28Skjermbilde 2018-02-13 kl. 13.37.28
TEAM 1:
Motto: ”DET BLÅ BÅNDET”
Arkitema Architetcts
Dronninga Landskap
Rejlers Norge
Via Trafikk

TEAM 2:
Motto: ”BYEN I NATUREN - NATUREN I BYEN”
Holscher Nordberg Architecture and planning
Kragh & Berglund Planning
urban design, landscape Urban Creators
Dansk Energi Management & Esbensen 

TEAM 3:
Motto: ”URBAN LANDSBY NITTEDAL”
Rambøll
Everyday Studio
Dr. Steven Fleming 

  


NAK 493 nye nittedal sentrum forsideEvalueringsgruppen har bestått av representanter fra Nittedal kommune, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Aberdeen Asset Management, Nittedal eiendom KF og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Evalueringsgruppens anbefalinger er oppsummert i en rapport, NAK nr. 493 Nye nittedal sentrum.

I rapporten pekes det på planmessige anbefalinger og forslag til sentrale grep knyttet til samarbeid for å få til en positiv og helhetlig utvikling. Hovedvekten er lagt på anbefalingene, og ikke på å presentere arkitektenes forslag. 

 

 

 

 

Evalueringsgruppens 13 råd til kommunen er:

 1. Skap byliv i sentrum ved bevisste lokaliseringer og sambruk.
 2. Tilpass skala og urbanitet til Nittedals identitet med et tett småbypreg.
 3. Løft fram og bruk Ørfiskebekken og Nitelva.
 4. Lag grønne tverrforbindelser for myke trafikanter som binder dalen sammen.
 5. Skap et Rotnes der det er trygt og attraktivt å velge gange, sykkel og offentlig kommunikasjon fremfor bil.
 6. La vannet berike flomutsatte områder og utnytt mulighetsrommet varierende grunnforhold gir.
 7. Definer et kompakt handelssentrum som aktiviserer byrommene med utgangspunkt i Mosenteret.
 8. Skap grobunn for et rikt næringsliv.
 9. Skap gode bomiljø med ulike boligtyper som legger til rette for sosial kontakt.
 10. Sett tydelige klima- og energimål og gjør det enkelt å prioritere klimasmarte løsninger.
 11. Utform ny Rv4 slik at veiens barrierevirkning reduseres og grønne tverrforbindelser slippes fram.
 12. Rydd plass til ny jernbanestasjon sentralt i sentrum.
 13. Lag en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi.

Stå fast ved visjonen – en kompakt småby i samspill med natur og storby.

Last ned og les rapporten her: NAK Nr. 493 "Nye nittedal sentrum" (35MB)