Årets første Brød og Miljø går arrangeres 3. februar. Nye samarbeidspartnere i år er Norsk Betongforening, Fabeko og Byggutengrenser.

Nye samarbeidspartnere i Brød & Miljø

  Sist oppdatert 05.01.2021
Fra 2021 deler Norsk Betongforening, Fabeko og Byggutengrenser et partnerskap i Brød & Miljø.

Vetle_Houg– Betongbransjen er opptatt av å bidra til gode løsninger for klima og miljø. Det har skjedd mye i vår industri i de senere årene, både med produktene og med kunnskapen om hvordan materialene kan utnyttes på best mulig måte. Dialog, inspirasjon og kunnskapsspredning er nøkkelen til gode klimaløsninger, og vi gleder oss til å delta i samarbeidet om Brød og Miljø, sier Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser.

Norsk Betongforening, Fabrikkbetongforeningen (Fabeko) og Byggutengrenser har et utstrakt samarbeid om ulike aktiviteter knyttet til betongbransjen, og de tre foreningene har derfor gått sammen om å være samarbeidspartnere til Norske arkitekters landsforbund om Brød og miljø.

Frokostmøtet Brød og Miljø har siden 2005 vært et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling om klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen. Tema er tverrfaglighet og dialog. Det holdes fire møter og en befaring årlig.

Samarbeidspartnerne er nå:

  • Statsbygg 
  • Innovasjon Norge 
  • Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO)
  • Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
  • Treindustrien 
  • Norsk Betongforening/Fabeko/Byggutengrenser 
  • Norske arkitekters landsforbund 

Velkommen til årets første digitale Brød & Miljø onsdag 3. februar. Det er ennå ikke åpnet for påmelding.

Les mer om Brød & Miljø

Se våre andre kurs og arrangementer her