Eksisterende Vennesla kirke. Foto: Jan-Tore Egge / Creative Commons (Wikipedia).

Nye Vennesla kirke - oppnevnte MNAL jurymedlemmer

Tekst katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 13.03.2019
NALs Konkurransekomite har oppnevnt Kjell Kristiansen og Einar Bjarki Malmquist, begge sivilarkitekt MNAL, som juryrepresentanter i konkurransen om nye Vennesla kirke.

Juryens sammensetning består da av følgende personer:

  • Gudmund Sagen, leder for byggekomiteen
  • Kjell Engedal, leder Vennesla kirkelige fellesråd
  • Randi Sofie Hagen, leder for Vennesla menighetsråd
  • Berit Åsan, Representant for de ansatte i Vennesla
  • Kjell Kristiansen, Sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av NAL. 
  • Einar Bjarki Malmquist, Sivilarkitekt MNAL, MArch, oppnevnt av NAL. 

Rollen som juryens sekretær ivaretas av NAL ved Katrine Hamre Sørlie, Arkitekt MNAL

Innleveringsfrist for teamene er 28. februar 2019.
Juryeringen av de innkomne konkurranseutkastene vil starte i mars.

Disse 3 kontorene/teamene ble valgt ut til delta i konkurransen:

  • Reiulf Ramstad Arkitekter
  • Link arkitektur
  • MDH Arkitekter og OOPEAA