De tre innleverte forlagene: "Favn", "Livets tre" og "Samklang". Det siste bildet er av den eksisterende kirken.

Nye Vennesla Kirke - Utstilling i kulturhuset i Vennesla

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 13.03.2019
De tre forslagene i konkurransen om Nye Vennesla kirke stilles ut i Kulturhuset i Vennesla fra tirsdag 12.mars til 31.mars.

Tirsdag 12.mars klokken 16.00 til 18.00 inviterer Den norske kirke alle som ønsker å se forslagene til ny kirke å ta en tur til Kulturhuset i Vennesla. Utstillingen står til 31.mars.

De innleverte konkurranseutkastene:

livets-tre-hoved-ill@4x-uten-tekstlivets-tre-hoved-ill@4x-uten-tekst 

Motto "Livets tre"

samklang-hoved-ill@4xsamklang-hoved-ill@4x

Motto "Samklang"

favn-hoved-ill@4xfavn-hoved-ill@4x

Motto "Favn.

De tre konkurranseutkastene er levert av:

  • Reiulf Ramstad Arkitekter
  • Link arkitektur
  • MDH Arkitekter og OOPEAA  

Hvem som står bak hvilket utkast forblir anonymt frem til juryens arbeid er ferdig. 

Juryen hadde sitt første jurymøte 11.mars og planlegger å være fedig med juryensrapport og valg av vinner i slutten av april. 

Juryen har følgende sammensettning:

  • Gudmund Sagen, leder for byggekomiteen
  • Kjell Engedal, leder Vennesla kirkelige fellesråd
  • Randi Sofie Hagen, leder for Vennesla menighetsråd
  • Berit Åsan, Representant for de ansatte i Vennesla
  • Kjell Kristiansen, Sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av NAL. 
  • Einar Bjarki Malmquist, Sivilarkitekt MNAL, MArch, oppnevnt av NAL. 

 Rollen som juryens sekretær ivaretas av NAL ved Katrine Hamre Sørlie, Arkitekt MNAL