Nyhetsbrev fra TAF?

  Sist oppdatert 19.01.2016

Det er dessverre mange som opplever problemer med dette. (Spre derfor gjerne dette til dine kolleger og kjente hvis det er flere som opplever problemer med at de ikke mottar nyhetsbrev). 

Medlemslister og medlemsinfo er ikke noe TAF håndterer lokalt. Medlemmer som opplever at de ikke mottar e-post, blir derfor henvist videre til NALs sentrale arkiv. (Der vil det kunne avklares hvorvidt riktig e-postadresse foreligger, før en eventuell oppdaterer denne). 

Medlemmer kan best oppdatere sine kontaktopplysninger på følgende måte (medlemssidene/kurssidene):


NAL mottar daglig endringer, og flere har tatt i bruk "min side"-funksjonaliteten som ligger i den nye nettkursmodulen. (Det kreves et mobilnummer for ID for pålogging).