Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto/illustrasjon: Stavanger kommune.

Nytorget - 3 team prekvalifisert

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 25.06.2018
Tre team har blitt valgt ut til å komme med utkast til utformingen av Nytorget i Stavanger.

Det har innkommet 25 søknader til prekvalifiseringen. Alle ble levert innen fristen og ingen av søkere er avvist på grunn av kvalifikasjonskrav eller andre avvisningsgrunner.

"Flertallet av søknadene kommer fra Skandinavia og viser et spenn fra store og vel erfarne landskaps-og arkitektkontorer til mindre og relativt nyetablerte foretak. Også det lokale fagmiljøet fra Stavanger er representert, samt noen internasjonale firma. Søkere representerer en imponerende mengde av dyktige fagpersoner og viser mange relevante og spennende prosjekter. De fleste oppgaveforståelser fra tilbyderne viser stor begeistring for oppgaven på Nytorget. Komiteen har hatt mange gode søknader å velge blant." - skriver utvelgelseskomiteen i innstillingen.

To utvelgelseskriterier har blitt brukt ved utvelgelse av tilbydere:

  1. oppgaveforståelse
  2. erfaring/kompetanse

Begge utvelgelseskriteriene har telt like mye i oppdragsgivers vurdering.

Følgende 3 team ble valgt ut av utvelgelseskomiteen:

  • Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, State of Place
  • Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche
  • Rambøll, SAAHA

Les mer om innstillingen:
Innstilling prekvalifisering begrenset plan- og designkonkurranse på Nytorget 22.06.2018 

Les mer om konkurransen, fremdrift og last ned konkurranseprogram og vedlegg her:
Konkurransens hjemmeside

 

Klagefrist:
Det gjøres oppmerksom på at avgjørelsen i konkurransen kan påklages av berørte parter. Klagefristen settes til fredag 06.07.2018 k1.12.00. En eventuell klage må sendes skriftlig innen fristens utløp til e-post: stavangerutvikling@stavanger.kommune.no.
Konkurransen vil ikke fortsette før klageperioden er utløpt.