Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto/illustrasjon: Stavanger kommune.

Nytorget - Mottaksprotokoll

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 19.11.2018
Alle tre teamene har levert konkurranseutkast innen tiden i konkurransen om Nytorget, Stavanger. Nå skal juryeringen igang.

Innleveringsfristen var 16.11.18 kl1500. Alle konkurranseutkastene ble mottatt rettidig.
Konkurranseutkastene hadde følgende motto: 

 • NYpåTORGET
 • Tre bygg og et langbord
 • Treenighet

Mottaksprotokoll kan lastes ned her.

Nå skal juryeringen i gang. Utkastene blir bedømt av en jury med følgende sammensetting:

 • John Peter Hernes, styreleder i Stavanger utvikling KF (juryens leder)
 • Kari Nessa Nordtun, styremedlem i Stavanger utvikling KF

 • Torgeir E Sørensen, leder for Park og vei (landskapsarkitekt, MNLA, Stavanger kommune)

 • Anne S. Skare, tidl. byplansjef (siv. arkitekt, MNAL, Stavanger kommune)

 • Grete Kvinnesland, prosjektutvikler (siv. arkitekt MNAL), Stavanger utvikling KF

 • Dag Christer Øverland, utviklingssjef Entra

 • Trond Eltervaag Hansen (Martinique), representant fra området.

 • Rainer Stange, landskapsarkitekt MNLA og professor, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

 • Maria Molden, Sivilarkitekt MNAL, Byarkitekt i Bergen, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Juryens sekretær er konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.

Så lenge juryeringen forergår skal forfatterene bak hver av konkurranseutkastene forbli annonyme. Etter planen blir resultatet av juryeringen klar medio/ultimo januar 2019.