Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto/illustrasjon: Stavanger kommune.

Nytorget - Spørsmål og svar ifm prekvalifiseringen - oppdatert

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 22.05.2018
Spørsmål som er sendt inn i forbindelse med prekvalifiseringen blir besvart og lagt i konkurransens vedleggsmappe. Oppdatert 22.mai.2018

Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringen er satt til 25.mai kl.1200.

Spørsmål sendes til konkurransefunkjsonær Katrine Hamre Sørlie i NAL på e-post: Nytorget@arkitektur.no. Konkurransefunkjsonæren sørger for å anonymisere spørsmålene ovenfor oppdragsgiver.

Spørsmål og svar blir lagt i konkurransens vedleggsmappe. Disse oppdateres fortløpende:
"Nytorget Stavanger_Begrenset plan og designkonkurranse_Konkurransemappe»

Til info:
Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet senest 04.06.2018 kl. 12:00.

Les mer om konkurransen her:
Konkurransens hjemmeside

Lykke til!