Motto: «NORDISK LYS» Reiulf Ramstad arkitekter, CF Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Transsolar, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH

Nytt lys for Oslo S

Tekst Andreas Fadum Haugstad Sist oppdatert 26.01.2018
«Nordisk lys» ble denne uken annonsert som vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen «Fjordporten Oslo S». Reiulf Ramstad Arkitekter ledet gruppen som stod bak vinnerutkastet. De øvrige på teamet var CF Møller, Bollinger Grohmann, Transsolar og Franke-Meißner.

Les mer i Norske Arkitektkonkurranser (NAK) 492 (PDF)

Prosjektet inneholder fornyelse og forbedringer av stasjonsarealene for de reisende, og skal bidra til å styrke stasjonen som landets hovedknutepunkt for kollektivtrafikk. Sentralt i prosjektet og kanskje visuelt mest iøyenfallende, er et høyhus som vil markere seg som et landemerke i hovedstaden.

Arkitekt MNAL Reiulf Ramstad forteller følgende om den arkitektoniske idéen til prosjektet:

Reiulf-Ramstad-by-Ivar-Kvaal– Prosjektets utforming er forankret i stasjonens komplekse funksjonsflyt, byens retninger; dets overordnede form har sitt opphav i Karl Johan gates akse og Østbanens orientering. NORDISK LYS er et nøye stedstilpasset omkringliggende kontekst og vil bidra sterkt til en mangfoldig og vital bystruktur i Bjørvika. Prosjektet skal stå frem som et fyrtårn for jernbanens samfunnsbetydning, bærekraft og miljøvennlighet. Samtidig skal det være et fremtidsrettet byggverk hvor et mangfold av aktiviteter; transport, reise, arbeid, fritid, kultur og næring fletter seg sammen med resten av stasjonsanlegget som en folkelig og attraktiv møteplass.

Juryen skriver at "Nordisk lys" viser en god forståelse for oppgavens mange premisser og en vilje og entusiasme for å finne løsninger gjennom god og bærekraftig arkitektur har sin styrke i et mer behersket og forsiktig formuttrykk. Prosjektets foreslåtte integrasjon med stasjonsarealene og utkastets helhetlige grep vil kunne bidra til å videreutvikle Oslo S som landets største kollektivknutepunkt, og vil kunne gi de reisende flotte nye romlige og opplevelsesmessige kvaliteter.

BaneNOR ønsker å gjennomføre prosjektet Fjordporten som første byggetrinn i den store fornyelsen av sentralstasjonen. Tidligste mulige byggestart er i 2020, men mye må avklares innen den tid, selv om planleggingen av det storstilte stasjonsprosjektet startet for 13 år siden.

– Vi er meget fornøyd med «Nordisk lys» som vinner, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle Oslo S som Norges viktigste og flotteste kollektivknutepunkt, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane Nor Eiendom til Aftenposten.

Skjermbilde 2018-01-26 kl. 13.17.11Skjermbilde 2018-01-26 kl. 13.17.11

24 arkitektteam søkte på prekvalifiseringen til prosjektet «Fjordporten», og fire ble valgt ut til å utarbeide forslag:

 • BIG arkitekter, Element arkitekter, Midconsult, ÅF consult
 • Reiulf Ramstad arkitekter, CF Møller, Bollinger Grohmann Ingenieure, Transsolar, Baugrundinstitut Franke-Meißner
 • Sauerbruch Hutton, Studio Oslo Landskapsarkitekter, Bollinger Grohmann Ingenieure, LPO arkitekter, WSP engineering, Golder Associates
 • Ingenhoven architects, Common Ground, Atelier Loidl, Werner Sobek Engineers, CMD consult, DS plan

Juryen

De innleverte utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Geir Haaversen, sivilarkitekt mnal, a-lab as, juryens leder
 • Gudmund Stokke, sivilarkitekt mnal, Nordic — Office of architecture as
 • Ellen Haug, sivilarkitekt mnal, prosjektsjef BNE
 • Tor Saghaug, sivilingeniør, prosjektdirektør BNE
 • Rune Breivik, cand.agric., prosjektsjef BNE
 • Jostein Berger Meisdalen, cand.agric, senioringeniør bane nor infrastruktur
 • Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjoner BNE 

Andreas Fadum Haugstad, M.Arch MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær.

Skjermbilde 2018-01-26 kl. 12.49.42

 

Les hele juryens rapport i Norske Arkitektkonkurranser (NAK) 492.