Odderøya hvor nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet skal plasseres. Foto: www.kanalbyen.no

Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet er kunngjort

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 05.01.2017
Den begrensete plan- og designkonkurransen om nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand ble offentliggjort onsdag 04.01.2017 på Doffin.no. Søknad om deltakelse i konkurransen må være i hende senest 20.01.2017, kl. 12.00.

Se utlysningen på Doffin.no her
Se vedlegget "invitasjons til prekvalifisering" her

Foreløpig planlagt tidsplan:

  • Frist søknad om deltakelse: 20.01.2017
  • Dato for oppstart av begrenset plan- og designkonkurranse: 01.02.2017
  • Dato for innlevering av begrenset plan- og designkonkurranse: 01.04.2017
  • Dato for offentliggjøring av vinner: innen 01.06.2017

Bilde: Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet skal plasseres sentralt på Odderøya.
Foto: www.kanalbyen.no

Odderøya-KRS_03_J1_Foto Kanalbyen

Bilde: Bilde viser eksisterende bygg i Odderøya Museumshavn. Foto: www.vestagdermuseet.no

SLIDER_Odderoya-museumshavn_sommer-2015_Anne-Mette-Seines