Fra nasjonalmuseets utstilling Viksjø og Regjeringsbygningen. Bildet viser Y-blokka. Fra foajéen, Måken av Pablo Picasso sandblåst på veggen. Foto: Teigen, ca. 1970

Nytt regjeringskvartal?

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 10.10.2011
Regjeringskvartalet kommer ikke til å gjenoppstå slik det så ut før angrepet 22. juli.

Det slår fornyings- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, fast overfor NTB. Aasrud sier det uansett løsning vil bli endringer, også om man som nå lander på en samling av flere departementer i kvartalet. Da vil det ifølge statsråden bli utlyst en arkitektkonkurranse.

NAL mener viktige bygg i regjeringskvartalet bør bevares dersom det er mulig.

- Det er spesielt H og Y-blokkene tegnet av Erling Viksjø og G-blokken som er tegnet av Henrik Bull, som vi mener bør bevares, sier president i NAL Kjersti Nerseth.

Både utifra et bærekraftperspektiv og den historiske, symbolske og arkitektoniske verdien byggene har, bør de ikke rives med mindre det er absolutt nødvendig. 

Det er Statsbygg som eier bygningene på vegne av staten og har ansvar for drift og vedlikehold. Regjeringskvartalet omfatter i dag ni bygninger  

Statsbygg kunngjorde i august at ”videre vurderinger av bygningenes konstruksjoner avhenger av framdriften på ryddearbeidene. Statsbygg samarbeider med Forsvarsbygg om dette, men vil også ha en tredjepartskontroll av bygningene. Hvor lang tid dette vil ta er høyst usikkert”.

Det foreligger foreløpig ingen slik vurdering.

- Vi savner en bygningsteknisk redegjørelse fra Statsbygg om bygningsmassens tilstand, og mener denne bør foreligge før det besluttes hva som skal skje videre, avslutter Kjersti Nerseth.

Se bilder fra Nasjonalmuseets nettutstilling: Erling Viksjø og Regjeringsbygningen