Det nye styret i TeAF, fra venstre Dag Haraldsen, Silje Søntvedt, Kjersti Nordbotn, Roar Svendsen og Ida Næss Haakanes.

Nytt styre pr juni 2017

  Sist oppdatert 25.08.2017
Det nye styret i TeAF ble valgt på generalforsamlingen i juni.

Styret i år har to nye medlemmer. Silje Søntvedt, som driver egen arkitektpraksis i Skien, og Kjersti Nordbotn (nestleder TeAF) som jobber hos Børve Borchsenius Arkitekter AS i Porsgrunn. Resterende medlemmer er gjenvalgt for en ny periode. Dag Haraldsen (sekretær/referent i TeAF) er ansatt hos Børve og Borchsenius Arkitekter AS i Porsgrunn, Roar Svendsen (kasserer i TeAF) er daglig leder i Adapt Arkitekter i Skien. Ida Næss Haakanes er valgt som ny leder, og er nyansatt hos Børve Borchsenius Arkitekter AS i Porsgrunn.

Styret ønsker å jobbe med by-/stedutvikling som tema, noe som kommer til å gjenspeile seg i høst- og vårprogrammet. Bakgrunnen for valg av tema, er at Grenlandsregionen er i stor utvikling, og det foregår viktige byplandiskusjoner i både Porsgrunn og Skien. I tillegg skal Porsgrunn kommune revidere arealplanen, og TeAF ønsker å henge seg på denne prosessen med aktuelle medlemsmøter.