Illustrasjon: Istockphoto

Nytt veivalg for Norges Arkitekter

  Sist oppdatert 15.09.2014
Styringsgruppen for Norges Arkitekter har kommet til enighet om at AFAG går ut av samarbeidsprosjektet. NAL og NIL fortsetter samarbeidsprosjektet, og inviterer NLA inn på nytt.

Grunnen til at det nå gjøres et nytt veivalg, er at partene ser at tiden ikke er moden for en ny felles organisasjon som inkluderer fagforeningsdimensjonen. Den siste tiden har avdekket større uenigheter enn forventet om videre organisering. Som det er kjent gjennom ulike oppslag i media, er det nok spørsmålet om NA skal være en fagforening som har vært vanskeligst og mest fremtredende i diskusjonene, men også andre viktige tema har vært på dagsorden. Mens AFAG har ønsket at NA også skal fremstå som en ny og sterkere fagforening i Akademikerne, har NAL og NIL forsøkt å finne en løsning som innebærer en frivillig fagforeningstilknytning. Dette har gjennom arbeidsgruppenes utredningsarbeid blitt et hovedspørsmål som det dessverre ikke er enighet om.

Partene inngår som resultat av dette en avtale der AFAG blir løst fra prosjektet.

Det har vært vilje og innsats fra alle parter for å søke å komme frem til en løsning som ville skapt det NA som alle partene ønsket da man igangsatte dette omfattende og komplekse prosjektet. Vi konstaterer at forutsetningene ikke er til stede for en slik organisasjon nå. Erfaringene fra prosjektet skal brukes positivt for å styrke samarbeidet mellom et fortsatt selvstendig AFAG og et fremtidig Norges Arkitekter.

På bakgrunn av den siste tids utvikling, har NLA gitt positive signaler om at de ønsker å være med i den videre prosessen sammen med NIL og NAL. Dette spørsmålet vil NLA drøfte i et styremøte 19. september.

Deretter skal styringsgruppen for Norges Arkitekter ha møte 22. september og vil da ta en beslutning om nytt veivalg.

 

Oslo den 15.9.2014

 

             Kim Skaara                  Bent Aaby                           Siv Senneset

                    NAL                            AFAG                                       NIL