Kultursenter i Bahrain

OFFICE Kersten Geers David Van Severen - 'Everything Architecture’

Tekst Joakim Skajaa Sist oppdatert 20.11.2017
Torsdag 30. November kommer Kersten Geers fra det belgiske arkitekturkontoret OFFICE Kersten Geers David Van Severen for å holde foredrag hos Oslo Arkitektforening.

OFFICE Kersten Geers David Van Severen ble grunnlagt i 2002 av Kersten Geers and David Van Severen. OFFICE er kjent for sin idiosynkratiske arkitektur hvor realiserte prosjekter og teoretiske prosjekter står side om side. Prosjektene er direkte, romlige og solid forankret i arkitekturteori. Kontoret begrenser arkitekturen til dens essens og mest opprinnelige form: et avgrenset sett av grunnleggende geometriske regler blir brukt til å lage et rammeverk hvor liv kan utfolde seg i all sin kompleksitet.

Siden stiftelsen har OFFICE Kersten Geers David Van Severen opparbeidet et rykte som et av Belgias mest suksessrike og anerkjente arkitektkontorer, og en av de mest originale stemmene innenfor dagens internasjonale arkitekturscene. OFFICE engasjerer seg i all form for design innenfor arkitektur og urbanisme, og arbeider med prosjekter i alle skalaer fra møbeldesign til masterplaner, i Belgia og internasjonalt. Praksisen deres kombineres med forskning og undervisning, og disse to aspektene av OFFICE sitt arbeide fungerer som speil for hverandre som danner uforventede paralleller mellom akademisk og praktiske arbeider.

Om forelesningen:

OFFICE’s retrospective ‘Everything Architecture’ was organised in the antichambres of the Victor Horta-designed BOZAR arts centre in Brussels in 2016. Afterwards it moved to centre d’architecture arc en rêve in Bordeaux, and to the AA School in London. The point of departure is the idea that each of the products of OFFICE is considered a project in itself. Models, drawings and perspectives populated the antechambers of the Centre for Fine Arts as individual objects, together with works of art that are related to the spirit and language of OFFICE. In this field of objects, sculptures are considered as compagnons de route to the architectural production. Paintings and photo’s enforce or break the different antechamber perspectives and search for dialogue.

NB: Foredraget starter 17.00 og er åpent for alle. Velkommen til forelesningssalen i Josefines Gate 34, Arkitektenes Hus.

Etter foredraget fortsetter kvelden med et arrangement i regi av Europan. Prisutdeling for årets konkurranse: Europan Prize Ceremony 

Om Forelesningen: