.

OAF Senior

  Sist oppdatert 13.10.2020

Program høsten 2020

DIGITALT DEBATTMØTE: ARKITEKTURPOLITIKK FOR OSLO

OAF senior i samarbeid med OAF inviterer til digitalt møte: Arkitekturpolitikk for Oslo er vedtatt - Trengs også nye virkemidler? En byarkitekt? Hva kan Oslo lære av Bergen?

Se hele debattmøte på vår Vimeo kanal. 

 

OAFsen-OAF-møte om Arkitekturpolitikk

Foto v/OAF senior: Oslo bys Arkitekturpris 2020 – de tre finalistene, fra venstre Boligprosjektet Krydderhagen, Dyrvik arkitekter , Lakke gata aktivitetspark, Asplan Viak, Boligprosjektet Munch brygge, Lund + Slaatto

Arkitekturpolitikken skal være et verktøy for å sette Oslo på kartet som en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur og et viktig element i profileringen av Oslo. Politikken skal vise, nasjonalt og internasjonalt, at Oslo kommune har fokus på arkitektur og miljø i vid forstand. Hva vil dette bety for byutviklingen? Hva er virkemidlene?

Byarkitekt Maria Molden i Bergen jobber med arkitektur som verktøy. Hun, og hennes medarbeidere, har fått mulighet til å arbeide på nye måter i det byråkratiske systemet. Dette inspirerer andre kommuner i Norge. Når bystyret nå ønsker å utrede behovet for en byarkitekt i Oslo, vil det være interessant for oss å forstå hvordan byarkitekten i Bergen arbeider, og hvordan både kommunen selv og utbyggerne deltar i arbeidet med å gjennomføre kommunens arkitekturpolitikk.

Byarkitekt Maria Molden, Bergen kommune: Om rollen som byarkitFoto v/OAF senior: Oslo bys Arkitekturpris 2020 – de tre finalistene, fra venstre Boligprosjektet Krydderhagen, Lakkegata aktivitetspark, Boligprosjektet Munch bryggeekt og erfaringer så langt.
Enhetsleder Brit Kyrkjebø, Plan- og bygningsetaten: Presentasjon av Arkitekturpolitikk for Oslo.
- Hvordan følger kommunen opp? 

Kommentarer:
Tanja Lie, leder av Rådet for byarkitektur i Oslo 
Sixten Rahlff, 3RW arkitekter i Bergen
Jesper Jorde, TAG arkitekter i Bergen