.

OAF Senior

  Sist oppdatert 20.03.2020
Program våren 2020 satt på vent - Vi i programgruppen hadde nå mye av opplegget for våren 2020 klart – og vi gledet oss veldig til å dele det med alle dere: Medlemsmøter, en bybefaring, en sommertur – pluss den årlige studieturen, godt faglig og sosialt påfyll.- Så kom Koronaviruset og snudde opp ned på hverdagslivene våre. Nå får vi holde oss hjemme og øve oss på å håndtere dagene fremover på nye og gode måter - så lenge dette skal vare. Våre arrangementer ligger på vent så lenge, innledere og deltakere er stort sett klare så snart denne spesielle perioden er over.

Program våren 2020

OAF Senior har nok en gang et rikholdig og dagsaktuelt program å by på dette semesteret. Programmet arrangeres av OAF medlemmer i aldersgruppen 62+ - alle interesserte NAL-medlemmer er velkomne! Møte- og befarings- tidspunkter er som regel kl. 15 – 17. Møtene holdes i Arkitektenes Hus i Josefines gate 34 hvis ikke annet er oppgitt. 

OAF senior – Møteplan

5.februar kl 15.00 Signalbyggenes Død? Arkitektens rolle og muligheter i offentlig forvaltning. Innlegg ved tidligere byplansjef Ellen de Vibe og Riksantikvar Hanna Geiran 

12.februar – Kl 12 til 16.30 Halvdags seminar Under KrigenKrigstidas betydning for planlegging og arkitekturutvikling etter 1945. Diskusjon av, Martin Braathen, Ottar Brox, Karl Otto Ellefsen, Ingrid Roede, Hans Skotte og Sven Erik Svendsen om den tidlige etterkrigstidas arkitektfaglig innsats, gjenoppbygging og om NAL og “krigsoppgjøret”.

11.mars kl 15.00 Temamøte´

15.april kl 15.00 Temamøte 

13.mai kl. 15.00 Befaring til by-prosjekter 

10. juni – Heldags sommertur