Foto: Melissa Hegge

OAF søker medlemmer til styret, komiteer og råd

  Sist oppdatert 23.02.2020
Lyst å engasjere deg? OAF søker dyktige, engasjerte og dedikerte arkitekter som ønsker å være med på å forme foreningen og ta del i arkitektur- og planleggingsdebatten i byen vår. 

Hvis DU mener at du har noe å bidra med bør du kanskje engasjere deg i OAF. Dersom du er interessert i å bidra gjør du en god gjerning for din lokalforening, du får et utvidet nettverk, økt forståelse for foreningsarbeidets aktuelle problemstillinger og mulighet til å påvirke. Valgkomiteen innstiller kandidater. Kandidatene velges deretter av Generalforsamlingen i april.

Søknader eller begrunnet forslag til kandidater til styret, råd/komiteer sendes merket ‘VERV I OAF’ til OAFs valgkomité v/Nicca Gade Christensen, ngc@fabelark.no, senest innen 1.03.2020 med kopi til oaf@arkitektur.no . 

OAF søker nye kandidater til disse komiteene/rådene i 2020:

  • Styret - 7 medlemmer, 3 på valg (2 år)
  • Valgkomiteen – 5 medlemmer, 3 på valg (2 år)
  • Finansrådet – 6 medlemmer, 4 på valg (2 år)
  • Pris- og stipendkomiteen – 5 medlemmer, 3 på valg (2 år)
  • Sundts komité– 5 medlemmer, 2 på valg (4 år)

Vi gjør oppmerksom på at det er OAF styret som velger medlemmer til Programkomiteen og den ny-oppnevnte debatt-komiteen.

Du kan lese mer om de ulike vervene her