Kurs og arrangement
Publisert 12. oktober 21
Av: Oslo Arkitektforening

Ny episode med Arkitektprat!

Nå kan du se den åttende episoden i OAFs digitale samtaleserie Arkitektprat, denne gangen med Architects Declare Norway. Samtalen kan sees og/eller lyttes til her på nettsiden eller via OAFs Vimeo-kanal.

Publisert 12.10.2021
Av: Oslo Arkitektforening

I denne episoden snakker debattkomiteens Colm O´Brien med styret i Architects Declare Norway. Samtalen handler blant annet om motivasjonen bak å starte opp den norske utgaven av Architects Declare, utfordringene bevegelsen står overfor i andre land og om ambisjonen om å være en åpen plattform for kritisk diskusjon blant arkitekter i Norge. Deltakerne i foredraget er Catherine Sunter, Martin Blum-Jensen og Daniel Asp.

Se og/eller hør samtalen her: