Nytt
Publisert 30. september 21
Av: Oslo Arkitektforening

Digital forelesning med Studio Ossidiana

Den 23. september holdt Studio Ossidiana digital forelesning for OAF. Nå kan du se den i opptak!

Publisert 30.09.2021
Av: Oslo Arkitektforening

Studio Ossidiana er en arkitektur-, design- og forskningspraksis basert i Nederland, grunnlagt i 2015 av Alessandra Covini og Giovanni Bellotti. Kontoret jobber i grensene mellom arkitektur, design, kunst, landskap og byutvikling. Lekenhet, taktilitet og ikke minst inkludering er ofte sentralt i prosjektene. Deres siste verk Utomhusverket som for tiden vises foran ArkDes i Stockholm og Tower for Pigeons på arkitekturbiennalen i Venezia illustrerer kontorets søken etter mer inkluderende måter å definere forholdet mellom mennesker, dyr og natur i våre omgivelser.

Se forelesningen her: