Medlem
Publisert 07. april 22
Av: Oslo Arkitektforening

Innkalling til Generalforsamling i Oslo Arkitektforening

Velkommen til Generalforsamling i OAF, 3. mai 2022 kl. 17:30 i salen på Arkitektenes hus i Josefinesgate

Publisert 07.04.2022
Av: Oslo Arkitektforening

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Generalforsamling i Arkitektenes hus, for første gang med fysisk tilstedeværelse siden 2019!

Å delta på Generalforsamling gir alle medlemmer et innblikk i hele foreningens arbeid, inkludert viktige saker foreningen jobber med nå. OAFs ulike råd og komiteer vil være tilstede og orientere om sitt arbeid. For å få oversikt over antall stemmeberettigede deltakere på Generalforsamlingen, og for å sikre at alle som kommer får både kaffe og «noe attåt», setter vi pris på at dere medler dere på her:

PÅMELDING GENERALFORSAMLING

Under finner dere sakspapirer med ferdigstilt saksliste. Formell innkalling ble sendt, iht OAFs vedtekter, i nyhetsbrev på e-post 22. april. 2022.