OAF senior

OAF Senior er et åpent og uformelt forum for seniorarkitekter som er medlem av OAF. Vårt formål er å arrangere møter, befaringer og sosiale aktiviteter for våre medlemmer, med fokus på Oslo.

Hva jobber vi med – og hvordan?

Det er for tiden 420 seniorarkitekter i Oslo. Medlemslisten ajourføres i samarbeid mellom OAF og OAF Senior. Man blir seniorarkitekt når man fyller 67 år. 

Etter 13 års virksomhet er det fortsatt stort behov og interesse for møter med tema byutvikling, arkitektur og aktuelle samfunnsspørsmål. Vi gjennomfører som regel ett møte eller befaring per måned i semesteret, inkludert sommerbefaring og julefest. Vanlige møter er gratis, for befaringer og julefest ilegges deltakeravgift.

OAF Senior tar også initiativ til studiereiser både utenlands og i Norge. De siste årene har turene gått til henholdsvis til Frankrike/ Ronchamp, Wien, Island, Ryfylke/Sauda, Øst-Finnmark og Åland/Helsingfors/Viborg i Russland.

Seniorer fra hele landet kan inviteres dersom reisene ikke blir fulltegnet fra Oslo.

Arbeidet med OAF Senior blir organisert og drives av en arbeidsgruppe på 10-14 seniorarkitekter, som rekrutterer og organiserer seg selv. Gruppen planlegger og gjennomfører møter og befaringer, eventuelt i samarbeid med andre kollegaer og fagmiljøer.

Programmet til OAF senior annonseres via mail til medlemmene men også her på OAFs nettsider og i Arkitektnytt.

Programgruppen i OAF Senior
Navn
Ann Elin Bratset
Asle Strøm
Bente Florenius
Fredrik Torp
Halldis Eckoff
Jan Scheen
Knut Fabritius
Lars Roede
Målfrid Nyrnes
Ragnhild Johansen
Sunniva Jakhelln
Sven Erik Svendsen