Pris- og stipendkomiteen

OAFs Pris- og stidendkomite fungerer som faglig jury og utvalgskomitee ved utdeling av OAFs priser og stidender.

Medlemmer
Navn Rolle
Matthew Anderson Leder
Trine Bølviken Medlem (i permisjon)
Anders Melsom Medlem
Siri Moseng Medlem
Håkon Vigsnes Medlem
Navn
Rolle
Leder
Rolle
Medlem (i permisjon)
Rolle
Medlem
Rolle
Medlem
Rolle
Medlem

Om Pris- og stipendkomiteen

Pris- og stipendkomiteen har to hovedoppgaver: å innstille til vinnere av OAFs arkitekturpris og til OAFs stipend for videreutdanning.

OAFs arkitekturpris deles ut hvert år. Hensikten med prisen er å rette oppmerksomhet mot arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og våre bygde omgivelser som helhet. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt(er) realisert i Oslo og Akershus - herunder også publikasjoner og utstillinger.

OAFs videreutdanningsstipend deles ut annethvert år. Stipendet skal anvendes til å fremme personlig arkitektfaglig kompetanse gjennom studieturer, videreutdanning o.l., og skal ha interesse  for et større fagmiljø.

Komiteens arbeid skal følge rutiner og frister som er beskrevet i egne vedtekter, om bl.a. kunngjøring, håndtering av nominasjoner, juryering, innstilling og utdeling. Hoveddelen av komiteens arbeid går ut på å gjennomgå nominasjoner/søknader, og evaluere de iht. bedømmelseskriteriene i vedtektene. Dette er et spennende arbeid, som resulterer i mange interessante diskusjoner i komiteen.