Medlemmer
Navn Rolle
Ingunn Bakke Representant for NK Oslo
Camilla Løw Representant for BOA
Mads Øiern Representant for OAF
Navn
Rolle
Representant for NK Oslo
Rolle
Representant for BOA
Rolle
Representant for OAF

Om Regionalt samarbeidsutvalg

Her kommer det mer info etterhvert