Utvalgsmedlemmer
Navn Organisasjon / Firma Rolle
Janeche Bull Borander Arkitektbedriftene Medlem
Lars Hervik Helgesen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Studentrepresentant
Kristina Kjønigsen Arkitektenes Fagforbund Medlem
Emma Nilsson Bergen Arkitekthøgskole Medlem
Hanna Dencik Petersson Oslo Arkitektforening Leder
Eva B Storrusten Norske arkitekters landsforbund Medlem
Navn
Organisasjon / Firma
Arkitektbedriftene
Rolle
Medlem
Organisasjon / Firma
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Rolle
Studentrepresentant
Organisasjon / Firma
Arkitektenes Fagforbund
Rolle
Medlem
Organisasjon / Firma
Bergen Arkitekthøgskole
Rolle
Medlem
Organisasjon / Firma
Oslo Arkitektforening
Rolle
Leder
Organisasjon / Firma
Norske arkitekters landsforbund
Rolle
Medlem

Om Utvalg for likestilling og mangfold

Utvalget for likestilling og mangfold ble til gjennom en resolusjon ved Generalforsamlingen i OAF 2018, som et tiltak for å kartlegge og sette fokus på eventuelle skjevheter i arkitektbransjen. Utvalget
har som mål å ha representanter fra arkitektorganisasjonene, ett studentmedlem, samt privatpraktiserende arkitekter. Utvalget er i hovedsak Oslo-basert.