Medlemmer
Navn Rolle
Hannah Knudsen Leder
Anders Olivarius Bjørneseth Medlem
Claes Cho Heske Ekornås Medlem
Sindre Wam Medlem
Astrid Rohde Wang Medlem

Om Valgkomiteen

Valgkomiteen skal gi forslag til valg av styre med styreleder, faste utvalg med leder og faste tillitsrepresentanter. Valgkomiteens forslag skal forelegges styret og sendes ut til alle medlemmer senest 21 dager før generalforsamlingen. Komiteen skal på anmodning fra styret foreslå tillitsrepresentanter for spesielle verv.