OAFs vårprogram 2021

  Sist oppdatert 17.02.2021

KALENDER:

(Med forbehold om endringer i programmet)

Torsdag 28. januar digital forelesning
Nye Former - BOVENBOUW

Tirsdag 9. februar 
Arkitektprat, digital debatt (UTSATT)
Maktdrevet arkitektur
Byutvikling, relokalisering og sammenslåing - Gaustad vs Ullevål.

Torsdag 18. Februar, digital forelesning UTSATT
Nye Former - MARY DUGGAN 

Tirsdag 2. mars Arkitektprat, digital debatt
Politikkdrevet arkitektur
Tekniske forskrifter kontra erfaringsbasert kompetanse

Torsdag 11. mars kl. 19.00 Digital Forelesning  
Nye Former- KRUPINSKI/KRUPINSKA
Utdeling Sundt´s premie/Utdeling OAF stipend for etterutdanning

Torsdag 8. april kl. 19.00 Digital Forelesning  
Nye Former- KARAMOK KUO 

Tirsdag 20. april Arkitektprat debatt
Arkitektdrevet arkitektur 
-Styrker og svakheter med arkitekten i førersetet 

Torsdag 6. Mai Forelesning
Nye Former - ABRAHA ACHERMAN 

Fysisk debatt, tirsdag 25. mai
Organisasjonsdrevet arkitektur
Arkitektorganisasjonenes rolle og påvirkning på arkitekturen

Juni 18. Forelesning 
Nye Former - FRANCESCA TORZO 
Sommerfest Utdeling OAF`s Arkitekturpris