Om BAF

  Sist oppdatert 02.01.2018
BAF ble stiftet 18. september 1908. Da skilte arkitektene i Bergen lag med ingeniørene og stiftet vår egen forening, dette etter å ha vært med i Ingeniør- og arkitektforeningen i Bergen siden 1880.

BAF består av NAL medlemmer bosatt i Hordaland og per dags dato er vi til sammen 275 stk, hvorav 88 stk er studentmedlemmer.

BAF styret har funksjonstid på 2 år. Halve styret byttes ut på hvert årsmøte slik at vi har en overlapping og kontinuitet fra det gamle styret til den neste. Hver av styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år.
Det er ingen betalte stillinger i BAF, alt arbeidet gjøres på frivillig innsats av styrets medlemmer.

På linken `styret` kan dere se dagens sammensetning.

Styrets arbeid:

  1. Styret arrangerer møtekvelder for våre medlemmer hver ca. hver 14. Dag.
  2. Besvarer henvendelser fra medlemmer, presse og folk flest.
  3. Henvender oss til det offentlige og til media om saker vi mener trenger oppmerksomhet.
  4. Fronter saker på vegne av NAL som angår vårt distrikt.

Våre møtekvelder består dels av foredrag med presentasjon av et arkitektkontor eller et faglig emne, eller av debatter som forankres i konkrete og aktuelle problemstillinger med betydning for byen.

Gjennom debattene søker vi å få i tale ulike aktører som legger premisser for byens utforming.
Møtene er først og fremst for BAFs` medlemmer, men vi imøteser deltakelse også fra andre som er interessert i vårt fag, og som vil delta i arkitekturdebatten.

Bergen Arkitektforening sine vedtekter