10 av de 13 byene i Framtidens byer har utviklet pilotprosjekter i Framtidens bygg.

Framtidens bygg

Tekst Anders S. Moe Sist oppdatert 14.10.2015
Framtidens bygg var en integrert del av programmet Framtidens byer og ble derfor avsluttet samtidig med Framtidens byer ved årsskiftet 2014/2015, men pilotene blir fremdeles fulgt opp takket være kompetansemidler fra Husbanken. Målet med pilotprosjektene er å utvikle klimavennlige bygg og byområder i 10 av de største byene i Norge som skal inspirerer andre til å bygge slik fremtiden krever

Organisering og målsetting


Framtidens bygg var en satsning under Framtidens byer, som var et samarbeidsprogram mellom 13 byer, KS, NHO, HSH, FNO og fire departementer, med varighet fra 2008 til 2014. Hovedmålet for Framtidens byer var å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene, og utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet var å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. NAL har hatt prosjektledelsen for Framtidens bygg.

Pilotprosjektene

Pilotprosjektene skal bidra til å nå målsettingene som Framtidens byer hadde. Resultatene viser seg i form av energieffektive bygg, nye energiløsninger, redusert klimaavtrykk fra transport og bruk av miljøvennlige byggematerialer. I tillegg til å fungere som gode forbilder bidrar pilotprosjektene til å heve deltakernes kompetanse på bærekraftig prosjektering. Målsettingen er pilotprosjekter med 50% reduksjon i klimagassutslipp i forhold til dagens praksis. For å sikre god arkitektur og klare målsetninger er det utviklet et sett med kvalitetskriterier.

Hvem er piloter?


Det har vært et mål at pilotprosjektsatsningen skal gjenspeile bredden i byggevirksomheten. Satsingen har omfattet både nybygg og rehabilitering, områder, gruppebebyggelse og enkeltbygg, med både kommunale og private utbyggere. De prosjektene som går inn i programmet forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å levere klimagassregnskap på gitte tidspunkt. Gratis veiledning skal sikre at dette blir en smidig og stimulerende prosess. Prosjektene hadde vel forankrede miljøambisjoner allerede når de ble tatt inn i programmet.

Framtidens bygg og FutureBuilt

Begge programmene var en del av Framtidens byer, der de 13 største byene i landet var med. I motsetning til Framtidens bygg som var en integrert del av Framtidens byer er FutureBuilt en selvstendig organisasjon som skal være virksom helt fram til 2020. Den utvikler forbildeprosjekter i byene i Oslo-regionen (Oslo, Drammen, Asker og Bærum), mens Framtidens bygg hadde ansvaret for de 10 øvrige byene (Tromsø, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Sarpsborg, Fredrikstad, Skien, Porsgrunn, Kristiansand og Bergen). Rådgivergruppen og de fleste av verktøyene har vært felles for de to programmene. NAL var sekretariat for Framtidens bygg og har samarbeidet med Lavenergiprogrammet om ulike tiltak og arrangementer.

Ta kontakt med prosjektkontakt for Framtidens bygg hvis du har spørsmål om programmet (se høyrespalte for kontaktinfo).

Publikasjon
Våren 2015 ble det utarbeidet en publikasjon som oppsummerer prosess og resultater for de ulike pilotprosjektene i Framtidens bygg.

Les mer og bestill publikasjonen

Logg inn

 
 

kontakt

  • Øystein Bull-Hansen
    Prosjektleder
    Tlf: 481 13 596
    E-post

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg

Nedlastbare dokumenter

  • Her finner du alle dokumentene for nedlastning til Framtidens bygg
Les mer »