Vi holder til i Arkitektenes Hus i Josefines gate 34, Oslo

Om NAL

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 11.09.2019
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter.

Organisasjon 
NAL ble stiftet i 1911. Representantskapet er NALs øverste organ og styret er NALs sentrale styringsorgan. NAL har 14 lokalforeninger som styres lokalt. NALs administrasjon består av 35 ansatte. NAL ble miljøfyrtårnsertifisert i 2008.

Dette gjør NAL
Vi samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør vi blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. NAL er en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere. I tillegg deltar vi i internasjonale fora om arkitektur på vegne av medlemmene.

Arkitektkonkurranser
NAL er rådgiver og tilrettelegger for gjennomføring av arkitektkonkurranser i Norge. Vårt konkurransesekretariat arbeider både med å bistå oppdragsgivere med selve gjennomføringen av konkurransene og gir veiledning og råd til våre medlemmer.

Miljøprosjekter
Gjennom Fagavdelingen deltar og utvikler NAL nye miljøprosjekter med våre samarbeidspartnere. Disse formidles blant annet gjennom prosjektdatabasen som du finner på våre nettsider. Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren.

Kurs og faglig utvikling
NAL ved Fagavdelingen tilbyr kurs og etterutdanning for arkitekter og andre relaterte yrkesgrupper. I tillegg arrangerer NAL seminarer og konferanser om arkitektur og stedsutvikling. Hvert år arrangerer vi Arkitekturdagen med aktuelle foredragsholdere fra inn- og utland.

Arkitekturformidling
NAL utgir tre fagtidsskrifter: Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser. Vi har Nordens største private fagbibliotek og tidsskriftsamling om arkitektur. I tillegg har vi egne nettsider hvor sentrale temaer innen arkitektur er tilgjengelige.

Slik blir du medlem
Har du avlagt sivilarkitekteksamen eller en mastergrad i arkitektur kan du bli medlem i NAL. Er du studentmedlem kan du få et studentmedlemskap til redusert pris.
Søknadsskjema og informasjon får du på våre medlemssider

Du kan også kontakte oss på telefon 23 33 25 00 eller sende e-post til nal@arkitektur.no

miljøfyrtårnmiljøfyrtårn

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post

Medlemsfordeler

  • Som medlem i NAL du en rekke fordeler.
Les mer »