Bylivsenteret
Publisert 09. desember 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Lokal egenart gir identitet

Riksantikvaren har lansert en ny bystrategi. Deres hovedbudskap er at kulturminner og kulturmiljøer gir byer og tettsteder særpreg, og derfor er det viktig at kommunene ivaretar det som preger nettopp deres sted.

Publisert 09.12.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Lillehammer. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren
Lillehammer. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

– Levbare byer og steder handler om hvordan vi bruker og opplever byene våre. I strategien kommer Riksantikvaren med mål og anbefalinger for god byutvikling, og vi ønsker at bystrategien blir lagt til grunn for utvikling og bevaring av byer og tettsteder, sier riksantikvar Hanna Geiran.

I by- og stedsutvikling er det viktig at kulturminner ikke behandles som en samling av enkeltbygninger, men som en helhet og et kulturmiljø som ses i sammenheng med omgivelsene. Kulturmiljø må være et utgangspunkt og en ressurs i utviklingen, og kan være et viktig bidrag til gode og attraktive byer.

– Potensialet for ombruk av eksisterende bygninger og bystrukturer bør utnyttes før nye utbyggingsområder blir tatt i bruk. Det handler om å la klimahensyn veie tungt før man beslutter riving, og om å utforske potensialet i energieffektivisering av eldre bygg, sier Geiran.

Bylivsenteret var invitert til å holde innlegg på Riksantikvarens seminar Utviklingsnett i Bergen 23. november. Foredraget tok for seg bygningsarvens potensiale for attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.

– Strategien vil være et viktig hjelpemiddel i vår rådgivning til kommuner, sier Lise Larstuvold, fagansvarlig for Bylivsenteret.

Les strategien Levbare byer for fremtiden - Riksantikvaren

Foredragene fra Utviklingsnett finner du på Riksantikvarens YouTube-kanal