Bylivsenteret
Publisert 23. august 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Nesna inviterer til parallelloppdrag

Det skal velges ut to arkitektteam til å være med å utvikle Nesna til et inkluderende, spennende og bærekraftig sted. Frist for å levere tilbud er 10. september og oppstartsmøtet avholdes 29. september.

Publisert 23.08.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Bilde av småbåthavn og havneområdet i Nesna
Småbåthavn og havneområdet i Nesna, foto: Halvor Hilmersen

Oppdraget har søkelys på å utforme sjøfronten, med noen bakenforliggende tomter. Sentrumsområdene skal bli funksjonelle og få gode møteplasser, og det skal legges til rette for utvikling av næring, trivsel for innbyggere og besøkende. Bærekraft er et grunnleggende premiss for hele programmet.

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund bistår i prosessen og deltar i vurderingsgruppen.

Nesna er en kystkommune på Helgeland i Nordland. Kommunen består av fastland og tre øyer.  Landbruk og fiske er, og har vært, sentrale næringsveier i Nesna. Kommunen ligger sentralt langs den indre skipsleden.

Nesna er senere først om fremst kjent som et skolested. Nesna fikk Nordlands første fastskole i 1854. Gjennom et privat initiativ fra sogneprest Ivar Hjellvik ble Nesna lærerskole, nå Nord Universitet Campus Nesna, stiftet i 1918.  Nesna ble i 2020 innvilget status som omstillingskommune. Det skyldes at Nord Universitet i 2019 valgte å legge ned Campus Nesna fra 2022.

Nesna er også et kommunikasjonsknutepunkt på helgelandskysten. To hurtigbåtruter, hurtigrute, to fergeruter, bussrute og kystriksveien er funksjoner innenfor hovedområdet for stedsutviklingsprosessen.

Hovedoppgavene i parallelloppdraget er følgende:

  • Hva kan gjøre Nesna til et attraktivt tettsted for innbyggere, næringsliv og tilreisende?

  • Hva er de viktigste strategiske grepene for at Nesna skal kunne utvikles til et bærekraftig samfunn i framtiden?

  • Foreslå bærekraftige konkrete løsninger. Det betyr at løsninger og fysiske tiltak må ha en investeringsramme som kan forsvares og en drift som kommunen kan håndtere.

Forslagene fra arkitektgruppene og andre innspill som har kommet inn underveis skal bearbeides av en vurderingskomité med faglig tyngde og god lokalkjennskap. Den skal utarbeide en faglig rapport med anbefalinger til kommunen.

Oppdraget skal gjennomføres 29. september til 13. desember.

Viktige datoer
Frist for å stille spørsmål
Søknadsfrist
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører (innen denne datoen)
Oppstartsseminar Nesna
Midtveisseminar
Frist for innlevering av produsert materiale
Sluttseminar