Bylivsenteret
Publisert 25. august 21
Av: Måns Davidson

Parallelloppdrag for utvikling av formidlingssenter på Stiklestad

Det er utlyst et parallelloppdrag for utvikling av formidlingssenter på Stiklestad i forbindelse med 1000-årsjubileet.

Publisert 25.08.2021
Av: Måns Davidson

Det utlyses en konkurranse om å delta i et parallelloppdrag for innspill til et helhetlig konsept for slagstedet og symbolstedet Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv. Viktige elementer vil være plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling samt oppgradering av eksisterende hovedbygg. Infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer står også sentralt. Det skal velges ut inntil to (2) team som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for området. Hensikten med et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter, forankre disse i lokalsamfunnet og danne grunnlag for gjennom­føring.

Premiss for arbeidet er:

  • Utviklingen av Stiklestad må bygge på en helhetlig tilnærming til stedet
  • Slagstedet er Stiklestads mest unike kvalitet

Konkurransen er utlyst på Doffin med referanse 2021-350601 og på Mercell-TendSign med referanse 2021/2160.

Fristen for å levere tilbud er mandag 13. september kl. 12.00.