Bylivsenteret
Publisert 02. september 21
Av: Perann Sylvia Stokke

To utvalgte team i gang på Sortland

Parallelloppdrag om plassering av ny skole og hallstruktur i Sortland ble utlyst før sommeren. I alt 13 arkitektteam ønsket å delta i parallelloppdraget. Oppstartsmøtet ble avholdt 23. august.

Publisert 02.09.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Befaring i Sortland sentrum med kommunearkitekt Kristine Røiri, de to arkitektteamene og Bylivsenteret. Foto: Bylivsenteret
Befaring i Sortland sentrum med kommunearkitekt Kristine Røiri, de to arkitektteamene og Bylivsenteret. Foto: Bylivsenteret

Målet med å gjennomføre parallelloppdraget er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det settes søkelys på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland.

Disse to teamene ble valgt:

Team MDH og Studio Ellefsen i samarbeid med Avec og Norconsult

BOGL i samarbeid med Ola Roald Arkitektur og Byverkstedet

Tildelingen skjedde på bakgrunn av hvilke tilbud som hadde den beste kvalitet, basert på følgende kriterier: referanseprosjekt, nøkkelpersoner og tilbudt team, motivasjon og egnethet. 

Kommunen ønsker en aktiv deltagelse i prosessen og befolkningen er invitert til å delta i oppstarts- midtveis- og sluttseminar.

For å sikre lokal forankring og gjennomføringskraft er det blitt oppnevnt en vurderingskomité med representanter fra politikere, administrativ ledelse, ulike fagmiljøer, fylkeskommunen og Norske arkitekters landsforbund. Komitéen har mandat til å evaluere forslagene i henhold til programmet, og deltar ved oppstart-, midtveis- og sluttseminar.

Vurderingskomiteen ledes av arkitekt Lise Larstuvold fra Bylivssenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Komitéen bidrar med innspill og evaluering ved de to arbeidsfasenes slutt, og utarbeider en sluttrapport når sluttseminaret er avholdt. Sluttrapporten vil inneholde anbefalinger med utgangspunkt i teamenes forslag og andre innspill som har kommet i løpet av prosessen. Denne tverrfaglige sluttrapporten vil bli utgangspunkt for den politiske saken, som anbefaler tomtevalg for skole og fremtidig hallstruktur.

Oppstartsseminar ble avholdt 23. august.