NALs bibliotek holder til i en hyggelig eldre trebygning i Josefines gate 32. Foto: NAL

Om NALs bibliotek

Tekst Pernille Mofjell Sist oppdatert 14.09.2018
NALs bibliotek er et fagbibliotek tilgjengelig for alle arkitekter som er medlem av NAL, NIL og NLA. Men også andre interesserte kan besøke oss og ta en titt i samlingen. Bibliotekets ansatte hjelper alle som ønsker så godt det lar seg gjøre, men medlemmer vil bli prioritert.

Bibliotekets samling

Hva finner du i biblioteket?

  • En av de største samlingene i Norge av arkitekturtidsskrifter fra hele verden, hvor noen av titlene er arkivert langt tilbake i tid.
  • En stor boksamling, biografier over kjente arkitekter, stor materialsamling, landskap og interiør, arkitekturteori, bolig og småhus/hytter, doktorgrader, stor samling arkitekturguider m.m.
  • Hele NS (Norsk standard) 3420, kjøper i tillegg inn andre enkelthefter av NS på forespørsel fra arkitekter, byggdetaljene, PBL for praktikere, flere håndbøker m.m.
  • En unik artikkelreferanse database hvor alle artikler fra Byggekunst/Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske arkitektkonkurranser og NILs årbøker blir registrert kontinuerlig ettersom de blir publisert. Biblioteket startet å registrere artikler helt tilbake til tidsskriftenes opprinnelse. Vi har også en database over alle publiserte Norske arkitektkonkurranser (NAK) og en egen bokdatabase
  • Alltid oppdaterte databaser og informasjon på våre nettsider om nyanskaffelser i samlingen, nye bøker, nye prosjekter av eneboliger, hytter eller når norske arkitekter er publisert i utenlandske tidsskrifter

om bibom bibom bib
Fra 1923 til i dag

Det norske Arkitektakademi ble opprettet i 1923 med eget bibliotek, men først midt på 1960-tallet ble det ansatt en fagbibliotekar, Betzy Sølvsberg. Hun bygget opp samlingen som den praktiserende arkitekts referansesamling. Frid Welde ledet biblioteket i perioden 1994 til og med 2013.

Ettersom arkitektenes arbeidssituasjon gjennom årene har forandret seg, har også vinklingen på nyanskaffelser til boksamlingen endret seg. Biblioteket har hatt som mål til enhver tid å tilpasse seg dagens behov. Referansedatabasene Artikkelbasen (l) og Norske Arkitektkonkurranser (l) er utviklet av NALs bibliotek. I disse basene registreres referanser til norsk samtidsarkitektur og konkurransevirksomhet. Hovedkilden til disse databasene er Arkitektur N (tidligere Byggekunst) Arkitektnytt og Norske arkitektkonkurranser samt enkeltprosjekter av norske arkitekter presentert i utenlandske tidsskrifter og andre norske arkitekturtidsskrifter. NILs årbok fra 1988-2016 er registrert samt årbøker fra NIL som publiseres årlig fra og med 2017. Alle medlemmer i NAL, NIL og NLA har tilgang til databasene. Mange høgskoler og universitetsbibliotek har tilgang gjennom betalt abonnement.

Biblioteket har gjennom årene hatt flere navn, som Arkitektakademiets Bibliotek og NALs bibliotek. Fra 1.1.2013 er biblioteket del av NALs nye fagavdeling. Tittel er fortsatt NALs bibliotek og medlemmer av NAL, NIL og NLA vil fortsatt bli betjent som tidligere. I 2011 ble den frivillige organisasjonen Arkitekturbibliotekets Venner stiftet.

I 2013 ble det gjennomført et internt utredningsprosjekt for biblioteket. Flere viktige tiltak har vært og skal iverksettes i 2014, 2015 og 2016, blant annet oppgradering av digital plattform, økt synlighet og tilgjengelighet. Biblioteket skal være en ressurs for alle medlemmer, uansett hvor i landet de befinner seg.

Biblioteket eies og drives av NAL med støtte fra Norske interiørarkitekters og møbeldesigners landsforeningen (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA), samt Oslo arkitektforening (OAF).

historiskhistoriskhistorisk

 I biblioteket kan du også finne eldre interessant materiale.